Archiwum kategorii: Organizacja

Sprawy organizacyjne Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Szczecinie

Zmiana organizacji pracy biura WZP

Szanowni Państwo, w związku ze zmianami organizacyjnymi pracy biura od dnia 15 czerwca 2020 roku biuro i sklep WZP przyjmowało będzie intreresantów i klientów wyłącznie w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 7:00-15:00.  Prosimy o przekazanie informacji  o wprowadzonych zmianach zainteresowanym pszczelarzom.

XXII Walny Zjazd Delegatów i Nowy Zarząd PZP

W dniach 8-9 marca 2017 roku w Połczynie Zdroju odbył się XXII Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PZP w trakcie, którego delegaci zmienili skład Zarządu Polskiego Związku Pszczelarzy. Aktualnie w skład Zarządu wchodzą: Prezydent PZP – Waldemar Kudła (Legnica) Członkowie Zarządu: Krzysztof Górny (Chodzież) Zbigniew Kołtowski (Lublin) Olgierd Kustosz (Szczecin) Radosław Janik (Apis) Bartłomiej Piotrowski (Łódź) Leszek… Czytaj dalej »

Propozycje do zmiany Statutu WZP

Przypominamy, że zgodnie z decyzją Delegatów na Walnym Zjeździe Delegatów Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Szczecinie do 31 stycznia 2017 roku czekamy na propozycji do zmian w Statucie. Wnioski prosimy składać na piśmie w biurze WZP w Szczecinie lub drogą elektroniczną wysyłając na adres biuro@pszczoly.szczecin.pl w temacie wpisując „STATUT”.

Statut WZP – Zmiany

Zgodnie z decyzją Delegatów na Walnym Zjeździe Delegatów Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Szczecinie przystępujemy do prac mających na celu wprowadzenie zmian w naszym Statucie. Prace nad Statutem rozpoczynamy od zebrania wniosków – propozycji do zmian w Statucie. Wnioski prosimy składać na piśmie w biurze WZP w Szczecinie lub drogą elektroniczną wysyłając na adres biuro@pszczoly.szczecin.pl w… Czytaj dalej »

Jak przystąpić do WZP

W celu przystąpienia do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Szczecinie należy: Udać się do Powiatowego Lekarza Weterynarii zgodnego z miejscem stacjonowania pasieki i zarejestrować pasiekę. Po zarejestrowaniu uzyskamy numer weterynaryjny pasieki. Rejestracja pasieki u weterynarza jest bezpłatna. Następnie pobrać Deklarację Przystąpienia do WZP (poniżej), wypełnić. Wybrać Koło Pszczelarzy, do którego chce się przystąpić. Skontaktować się z… Czytaj dalej »

Kontakt

Biuro WZP w Szczecinie pl. Kilińskiego 3 70-965 Szczecin biuro@pszczoly.szczecin.pl Tel./fax: +48 739 069 800 Czynne: pon.- pt. 7:00-15:00 Biuro i sklep przyjmuje interesantów w poniedziałki, środy i piątki od 7:00 do 15:00. Konto, na które należy przesyłać wszelkie płatności: Bank BGŻ 56 2030 0045 1110 0000 0054 8020 NIP 852-080-32-35

Nowa kadencja władz WZP – Walny Zjazd Delegatów 2012

W dniu 10 marca 2012 odbył się Walny Zjazd Delegatów Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy, w którym uczestniczyło 38 delegatów. Zgodnie ze statutem WZP Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd WZP, co 4 ( cztery) lata w celach określonych §21 statutu.

Zadania Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy

Ochrona pszczół jako integralnego składnika środowiska naturalnego. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pszczelarzy oraz ochrona godności i dobrego ich imienia. Reprezentowanie i obrona interesów pszczelarzy wobec władz, instytucji, i innych organizacji oraz promowanie zawodu pszczelarza. Współdziałanie z resortami organizacyjnymi, społeczno-gospodarczymi w rozwoju pszczelarstwa. Współpraca z terenowymi organami władzy administracyjnej, samorządowej oraz instytucjami i innymi organizacjami w… Czytaj dalej »

Jak wykorzystujemy środki UE

Wojewódzki Związek pszczelarzy w Szczecinie aktywnie korzysta od 2004r z dofinansowania działań prowadzonych w sektorze pszczelarskim na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Europejską trzyletniego Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa.   Wsparcie to służy przede wszystkim poprawie jakości miodu oraz wzmocnieniu poszczególnych ogniw związanych z produkcją i zbytem produktów pszczelich, a w dalszej perspektywie wpływa na stopniową i… Czytaj dalej »

Statut WZP

STATUT WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU PSZCZELARZY w Szczecinie uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów w dniu 26 października 1996 roku ze zmianami wprowadzonymi przez Walny Zjazd Delegatów w dniu 18 listopada 2000 roku oraz Nadzwyczajny Zjazd Delegatów w dniu 6 maja 2006 Rozdział 1 I Postanowienia ogólne   § 1 1. Wojewódzki Związek Pszczelarzy,zwany dalej Związkiem, jest dobrowolną,… Czytaj dalej »