Propozycje do zmiany Statutu WZP

przez | 25 stycznia, 2017

Przypominamy, że zgodnie z decyzją Delegatów na Walnym Zjeździe Delegatów Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Szczecinie do 31 stycznia 2017 roku czekamy na propozycji do zmian w Statucie. Wnioski prosimy składać na piśmie w biurze WZP w Szczecinie lub drogą elektroniczną wysyłając na adres biuro@pszczoly.szczecin.pl w temacie wpisując „STATUT”.