Skład zarządu WZP Szczecin

przez | 1 sierpnia, 2009

Skład Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy:

Na Zjeździe Sprawozdawczo–Wyborczym Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Szczecinie, który odbył się 12 września 2020 roku przyjęto następujący skład Zarządu WZP w Szczecinie.

Honorowy Prezes WZP w Szczecinie – Olgierd Kustosz 

 

Prezes WZP Michał Bociarski
Wiceprezes Jerzy Samborski
Sekretarz Artur Kowalski
Skarbnik Krzysztof Kamiński
Członek zarządu Marcin Makowiecki
Członek zarządu  Przemysław Maciąg

 

Skład Komisji Rewizyjnej WZP:

Przewodniczący  Eugeniusz Tworek
Sekretarz Waldemar Skonieczny
Członek Grzegorz Wodecki

 

Skład Sądu Koleżeńskiego WZP:

Przewodniczący  Jerzy Grabski
Sekretarz Marek Szczepaniak
Członek  Mirosław Wroński

 

Delegaci na Zjazd PZP:

  Olgierd Kustosz
  Jerzy Samborski
  Przemysław Maciąg
  Michał Bociarski

 

Pracownicy WZP:

Pracownik administracyjny biura  
 Sylwia Maciąg