Jak wykorzystujemy środki UE

przez | 1 sierpnia, 2009

Wojewódzki Związek pszczelarzy w Szczecinie aktywnie korzysta od 2004r z dofinansowania działań prowadzonych w sektorze pszczelarskim na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Europejską trzyletniego Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa.

 

Wsparcie to służy przede wszystkim poprawie jakości miodu oraz wzmocnieniu poszczególnych ogniw związanych z produkcją i zbytem produktów pszczelich, a w dalszej perspektywie wpływa na stopniową i trwałą poprawę warunków w sektorze pszczelarskim.

 

Komisja Europejska, analizując rynek miodu we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, określiła listę programów objętych mechanizmem Wsparcie rynku produktów pszczelich spośród, których WZP w Szczecinie uczestniczył w:

  1. Kontroli warrozy – wartość wsparcia: 364535,80

  2. Działaniach wspierających odbudowę pogłowia rodzin pszczelich – wartość wsparcia: 87634,86

  3. Szkoleniach – wartość wsparcia: 98439,54

  4. Racjonalizacji przemieszczania rodzin pszczelich na pożytki – wartość wsparcia: 111909,05

Razem uzyskano dotację w wysokości: 662519,25

Nazwa projektu Zakres planowany Środki przyznane Zakres wykonany Środki wykorzystane z ARR Środki poniesione przez pszczelarzy
Kontrola warrozy: zakup leków 2004/2005 Biowar 3000op. – 122766,00 122766,00 Biowar 3000op. – 122940,00 122766,00 174,00
Kontrola warrozy: zakup leków 2005/2006 Biowar 2958op. – 118320,00
Bayvarol 3514op. – 63252,00
Razem – 81572,00
119377,00 Apiwarol 1393op. – 27163,50
Bayvarol
5450op – 99735,00
Razem – 126898,50
119377,00 7521,50
Kontrola warrozy: zakup leków 2006/2007 Apiwarol 361op – 7039,50
Biowar 1967op – 78680,00
Bayvarol 5212op – 95379,60
Razem – 181099,10
122404,00 Apiwarol 363op – 7078,50
Biowar 2004op – 80160,00
Bayvarol 1921op – 35154,30
Razem – 122392,80
122392,80 0,00
Zakup matek i rodzin pszczelich 2004/2005 Matki – 1762szt.
Pakiety – 360szt.
Rodziny pszczele – 54szt.
Razem – 129170,00
64000 Matki – 764szt.
Razem – 26018,34
26018,34 0,00
Zakup matek i rodzin pszczelich 2005/2006 Matki – 1525szt.
Pakiety – 104szt.
Razem – 66226,00
65959,00 Matki – 1401szt.
Pakiety – 104szt.
Razem – 61616,52
61616,52 0,00
Zakup matek i rodzin pszczelich 2006/2007 Matki – 1743szt.
Pakiety – 106szt.
Odkłady – 456szt.
Razem – 140932,43
110431,00 B/d B/d B/d
Szkolenia 2005/2006 na tytuł wykwalifikowanego robotnika i mistrza pszczelarza zakończone egzaminem kwalifikacyjnym 39 kursantów
Koszt 57047,20
57047,20 39 kursantów
Koszt 50325,61
50325,61 0,00
Szkolenia 2006/2007 na tytuł wykwalifikowanego robotnika i mistrza pszczelarza zakończone egzaminem kwalifikacyjnym 30 Kursantów
Koszt 47927,00
47927,00 30 Kursantów
Koszt 44632,93
44632,93 0,00
Seminarium na temat: Poddawanie matek pszczelich sztucznie unasiennionych o niesprawdzonym czerwieniu 120 kursantów
Koszt 7350,00
7350,00 60 kursantów
Koszt 3481,00
3481,00 0,00
Racjonalizacja przemieszczania rodzin pszczelich na pożytki 2006/2007 32 lawety
Koszt 273587,12
112122,00 14 lawet
Koszt 111909,05
111909,05 0,00

Członkowie WZP brali udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez PZP realizowanych w oparciu o środki pochodzące z budżetu państwa i Komisji Europejskiej w ramach projektów unijnych.

Dzięki szkoleniu rzeczoznawców uprawnionych do obierania próbek w zakresie miodu wpisano do Rejestru Rzeczoznawców Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Szczecinie :

 

  1. Lek. stom. Teresa Wadas-Mikołajewska – Koło Pszczelarzy Szczecin

  2. Olgierd Kustosz – Koło Pszczelarzy Przelewice

  3. Ryszard Wojciechowski – Koło Pszczelarzy Stara Dąbrowa