XXII Walny Zjazd Delegatów i Nowy Zarząd PZP

przez | 10 marca, 2017

W dniach 8-9 marca 2017 roku w Połczynie Zdroju odbył się XXII Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PZP w trakcie, którego delegaci zmienili skład Zarządu Polskiego Związku Pszczelarzy.

Aktualnie w skład Zarządu wchodzą:

Prezydent PZP – Waldemar Kudła (Legnica)

Członkowie Zarządu:

  • Krzysztof Górny (Chodzież)
  • Zbigniew Kołtowski (Lublin)
  • Olgierd Kustosz (Szczecin)
  • Radosław Janik (Apis)
  • Bartłomiej Piotrowski (Łódź)
  • Leszek Bodzioch (Tarnów)

Komisja rewizyjna – PZP

  • Przewodniczący – Cięciel Bolesław (Łódź)
  • Pietkiewicz Małgorzata (Gdańsk)
  • Zaskórski Kazimierz (Częstochowa)
  • Tuma Bronisław (Koszalin)

Delegaci zdecydowali, że w trakcie XXII Walego Zjazdu nie będą podejmowane zmiany w statucie PZP. W sprawie statutu zwołany będzie w przyszłym roku Walny Zjazd Delegatów.

Ze względu na wiele niedomówień i wątpliwości co do stanu finansowego w PZP wprowadzony zostanie biegły rewident, który zweryfikuje stan faktyczny. Wyniki jego pracy przedstawione zostaną Delegatom na Walny Zjazd.

Najbliższe posiedzenie nowego Zarządu odbędzie się 22 marca 2017 roku. Nowy Zarząd PZP podjął jednak już decyzję, że wyjdzie z propozycją współpracy wszystkim stowarzyszeniom i innym podmiotom związanym z pszczelarstwem.

Dla członków WZP w Szczecinie wspaniałą wiadomością jest informacja iż nasz Prezes Olgierd Kustosz zasiada obecnie w Zarządzie PZP. Życzymy owocnej pracy i sukcesów w realizacji zadań. Gratulujemy!!