XV Krajowa Konferencja Pszczelarska i XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę – ZMIANY W PROGRAMIE

przez | 15 października, 2009

Śląski  Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie we współpracy z Polskim Związkiem Pszczelarskim w Warszawie, Regionalnym Związkiem Pszczelarzy w Częstochowie, Wydziałem Ochrony Środowiska Rolnictwa oraz Leśnictwa Urzędu Miasta  w Częstochowie zapraszają na XV Krajową Konferencję Pszczelarską w dniu 06.12.2009r tj. w przeddzień XXI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pszczelarzy na Jasną Górę.

 

ŚLĄSKI  OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w CZĘSTOCHOWIE
we współpracy z:
Polskim Związkiem Pszczelarskim w Warszawie
Regionalnym Związkiem Pszczelarzy w Częstochowie
Wydziałem Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta  w Częstochowie
zapraszają na
XV Krajową Konferencję Pszczelarską
nt.„Gospodarka pasieczna a zdrowotność rodzin pszczelich w zmieniających się warunkach środowiskowych” – ZMIANY W PROGRAMIE
w dniu 06.12.2009r
tj. w przeddzień XXI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pszczelarzy na Jasną Górę

Część I od 10.30 – 13.30
Miejsce konferencji: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie ul. Wyszyńskiego 70/126.  tel. 34/ 37 70 108 e:mail: Barbara.Czarnecka@odr.net.pl
10.30-10..50 Otwarcie konferencji i powitanie zaproszonych gości
Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie – Ewa Nowak
Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego w Warszawie – Tadeusz Sabat
10..50-12.20 Wykład: „Całoroczna gospodarka pasieczna jako reakcja na dynamiczne zmiany w środowisku oraz spadek zdrowotności rodzin pszczelich” dr  Krzysztof Olszewski – Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie
12..20-12..40  Przerwa
12.40 – 13..10 Wykład:” Wymogi weterynaryjne obowiązujące pszczelarzy w świetle najnowszych przepisów prawa polskiego i UE dotyczące hodowli pszczół”  Janusz Związek , Główny Lekarz Weterynarii,  Inspekcja Weterynaryjna  w Warszawie.
13..10-13.30  Wykład „Profilaktyka zdrowia rodzin pszczelich z zastosowaniem technologii Efektywnych Mikroorganizmów”- mgr Emilia Figurska , dyrektor Firmy Greenland Technologie EM

Część II od 15.00 – 18.30
Miejsce konferencji: Sala Papieska , Jasna Góra
15.00-15.20 Otwarcie II części konferencji i powitanie zaproszonych gości
Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego w Warszawie – Tadeusz Sabat
15.20-16.00 Wykład: „Problemy badawcze realizowane w Oddziale Pszczelnictwa w odniesieniu do praktyki pszczelarskiej” dr Krystyna Pohorecka, dyrektor  Oddziału Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Puławach.
16.00-17.30.Wykład: „Produkty pszczele w apiterapii” Prof. dr hab. Bogdan Kędzia, mgr farm. Elżbieta Hołderna Kędzia- Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
17.30-18.30 Wykład: „Krótki rys dziejów Jasnej Góry  z uwzględnieniem najnowszej jej historii”
O. Stanisław Rudziński,  Zakon Ojców Paulinów

PROGRAM  UROCZYSTOŚCI  PIELGRZYMKOWYCH
6 grudnia
O godzinie 20.15 w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej odbędzie się Msza Święta dla pszczelarzy, której będzie przewodniczył duszpasterz pszczelarzy Ks. Prałat Eugeniusz Marciniak i inni.
7 grudnia
10.30 zbiórka pocztów sztandarowych na dziedzińcu
11.00 w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej uroczysta Msza Święta w intencji pszczelarzy koncelebrowana, której przewodniczył będzie oraz wygłosi homilię J.E. ks. abp Kazimierz Nycz metropolita warszawski
12.30 spotkanie pszczelarzy w Sali Ojca A. Kordeckiego  w czasie którego będzie  wystąpienie prezydenta PZP i zaproszonych gości oraz wręczenie odznaczeń.
Konferencja  jest bezpłatna, uczestnicy I części konferencji otrzymają materiały konferencyjne

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Adres Domu Pielgrzyma w Częstochowie
Ul.St. Kardynała Wyszyńskiego 1/31, 42-225 Częstochowa
Fax. 034 365-78-70     adres e-mail: dp@jasnagora.pl