Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

przez | 3 listopada, 2021
Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu karmy z dodatkiem prebiotyków, realizowanego w ramach projektu ”Utrzymanie zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez zakup karmy z dodatkami prebiotycznymi”, ofertę najkorzystniejszą złożyła firma:
  • PFEIFER & LANGEN MARKETING sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Mickiewicza 35, 60-837 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000149431, NIP 778-11-18-503.
Wykonawca złożył ofertę w wysokości 285 441,41 zł brutto – zgodnie z założeniami zapytania.