SZKOLENIE – PAKIETY-ODKŁADY

przez | 31 października, 2011

Polski Związek Pszczelarski informuje: w związku z dużym zainteresowaniem pszczelarzy szkoleniem na odkłady i pakiety informujemy, że odbędzie się szkolenie na temat tworzenia pakietów i odkładów dla osób, które jeszcze nie brały udziału w takim szkoleniu. Będzie ono szkoleniem pełnopłatnym (bez refundacji). Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia. 
Miejsce szkolenia: Dom Pszczelarza PZP w Kamiannej.

 

 

Polski Związek Pszczelarski informuje: w związku z dużym zainteresowaniem pszczelarzy szkoleniem na odkłady i pakiety informujemy, że odbędzie się szkolenie na temat tworzenia pakietów i odkładów dla osób, które jeszcze nie brały udziału w takim szkoleniu. Będzie ono szkoleniem pełnopłatnym (bez refundacji). Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia. 
Miejsce szkolenia: Dom Pszczelarza PZP w Kamiannej.

Koszt szkolenia: 450 zł obejmować będzie wykłady, wyżywienie i noclegi oraz materiały szkoleniowe,
Termin: 16 grudnia br. od kolacji do 18 grudnia 2011r. do obiadu.

Ilość miejsc w szkoleniu jest ograniczona, dlatego prosimy o jak najszybsze przekazywanie do kół informacji oraz o pilne zgłaszanie (na piśmie) chętnych do biura Polskiego Związku Pszczelarskiego w Warszawie ul.Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, e-mail: pzp@zwiazek-pszczelarski.pl , fax. 022 826-04-97.W zgłoszeniu prosimy podać imię, nazwisko, adres oraz telefon bądź adres e-mail uczestnika. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń do biura PZP, dokonana wpłata za każdą zgłaszaną osobę.
Wpłaty należy dokonywać na konto PZP z dopiskiem „pakiety” i zaznaczeniem kogo dotyczy wpłata;
Bank Pocztowy SA O/Warszawa
nr 83 1320 1104 2991 2595 2000 0001