Informacja Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla zawodu pszczelarz przy Katedrze Zoologii i Pszczelnictwa ZUT w Szczecinie

przez | 5 września, 2012

Państwowa Komisja Egzaminacyjna dla zawodu pszczelarz przy Katedrze Zoologii i Pszczelnictwa ZUT w Szczecinie informuje, że na mocy art. 12 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o systemie oświaty (Dz. U. nr 205 poz 1206) Państwowe Komisje Egzaminacyjne powołane przez Kuratorów Oświaty kończą swoją działalność z dniem 31 grudnia 2012 roku. Obowiązki likwidowanych PKE przejmują Okręgowe Komisję Egzaminacyjne. Dla naszego rejonu jest to Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu (ul Gronowa 22, 61-655 Poznań, www.oke.poznan.pl)
Państwowa Komisja Egzaminacyjna dla zawodu pszczelarz przy Katedrze Zoologii i Pszczelnictwa ZUT w Szczecinie działa jeszcze do  31 grudnia 2012 i jeżeli znajdą się kandydaci, może przeprowadzić sesję egzaminacyjną w zawodzie pszczelarz.
Wnioski o dopuszczenie do egzaminu wraz z odpowiednimi dokumentami należy składać do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Szczecinie, Pl. Kilińskiego 3 do dnia 10 października 2012 roku. O terminie egzaminów zainteresowani zostaną powiadomieni indywidualnie.