Badania wosku pszczelego w ramach projektu ”POPRAWA JAKOŚCI WOSKU PSZCZELEGO I WĘZY NA KRAJOWYM RYNKU”

przez | 28 lipca, 2022

W ramach projektu ”POPRAWA JAKOŚCI WOSKU PSZCZELEGO I WĘZY NA KRAJOWYM RYNKU”  przeprowadzone były badania wosku i węzy pszczelej, których celem było ocena jakości wosku i węzy oraz oszacowanie skali problemu związanego z zafałszowaniem tych produktów pszczelich na naszym rynku. Badania przeprowadzone były przez HoneyLab Teper & Waś s.c. we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” realizowanego w sezonie 2021/2022 (Umowa nr 1/B/701/2021/22 z dnia 11.03.2022).  W żadnej z przebadanych próbek pochodzących z naszego regionu nie wykryto substancji obcych takich jak, parafina, czy stearyna.