Zawiadomienie PKE dla zawodu pszczelarz o terminach egzaminów w roku 2012

przez | 21 lutego, 2012

Zawiadomienie Przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla zawodu pszczelarz w sprawie posiedzenia Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminów na tytuły wykwalifikowanego pszczelarza i mistrza pszczelarza.

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla zawodu pszczelarz zawiadamia, że posiedzenia Państwowej Komisji  Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminów na tytuły wykwalifikowanego pszczelarza i mistrza pszczelarza odbędą się:
– w dniu 31 marca 2012 roku o godz. 9.00  dla przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych pisemnego i praktycznego na wykwalifikowanego pszczelarza;
– w dniu 21 kwietnia 2012 roku o godz. 9.00 dla przeprowadzenia egzaminów pisemnego i ustnego na tytuł mistrza pszczelarza oraz wstępnie w dniu 22 kwietnia 2012 roku godz. 9.00 dla przeprowadzenia egzaminu praktycznego na tytuł mistrza pszczelarza.

Termin egzaminu praktycznego na tytuł mistrza pszczelarza uzależniony jest od warunków atmosferycznych i może ulec zmianie.
O ostatecznym terminie egzaminu praktycznego zainteresowani zostaną powiadomieni oddzielnie.
Egzaminy będą przeprowadzone w sali B przy ul. Judyma 14 Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Wnioski o dopuszczenie do egzaminów, wraz z niezbędnymi dokumentami, na tytuł wykwalifikowanego pszczelarza należy składać w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy do dnia 15 marca 2012 a na tytuł mistrza pszczelarza do dnia 10 kwietnia 2012.

Druki wniosków oraz warunki dopuszczenia do egzaminów do otrzymania w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Szczecinie plac Kilińskiego 3 lub w Internecie na stronie Związku.