Kryteria stawiane kandydatom przystępującym do egzaminów na tytuły kwalifikacyjne pszczelarz i mistrz pszczelarz – Aktualizacja

przez | 25 lutego, 2012

Osoby uczestniczące w kursie prosimy o zapoznanie się z aktualizacją kryteriów stawianych kandydatom przystępującym do egzaminów na tytuły kwalifikacyjne  pszczelarz i mistrz pszczelarz. Plik z aktualnymi informacjami do pobrania tutaj.