Nowa kadencja władz WZP – Walny Zjazd Delegatów 2012

przez | 3 kwietnia, 2012

W dniu 10 marca 2012 odbył się Walny Zjazd Delegatów Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy, w którym uczestniczyło 38 delegatów. Zgodnie ze statutem WZP Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd WZP, co 4 ( cztery) lata w celach określonych §21 statutu.

W dniu 10 marca 2012 odbył się Walny Zjazd Delegatów Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy, w którym uczestniczyło 38 delegatów. Zgodnie ze statutem WZP Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd WZP, co 4 ( cztery) lata w celach określonych §21 statutu.

Po dokonaniu wstępnych formalności, zgodnie z porządkiem obrad Prezes WZP Ryszard Wojciechowski przedstawił sprawozdanie z działalności statutowej z okresu od 2.12.2007 do 31.12.2011 roku, które zostało przyjęte jednogłośnie przez delegatów. Również sprawozdanie za okres bilansowy 2008-2011r złożony przez księgową Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy zostało przyjęte 100% głosów. Następnie sprawozdania złożyli przedstawiciele Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
Sprawozdania z przebiegu szkoleń pszczelarzy, które odbywały się w okresie od 2007 roku do 2012 roku złożył prowadzący z ramienia WZP – Stefan Mikołajewski.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi WZP. Po udzieleniu absolutorium, zgodnie porządkiem obrad przystąpiono do wyboru nowego Prezesa Zarządu WZP. Na kandydata na kolejną kadencję zgłoszono wyłącznie Ryszarda Wojciechowskiego. Zgłoszony kandydat otrzymał w głosowaniu 100% poparcia obecnych na zjeździe delegatów, a wynik głosowania potwierdzony został oklaskami i pełną aprobatą.
Kolejnym punktem obrad był wybór członków zarządu i w wyniku głosowania obecnych na zjeździe delegatów do Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy wybrani zostali: Stefan Mikołajewski, Jerzy Załęski, Olgierd Kustosz, Michał Bociarski oraz Makowiecki Marcin. Po ustaleniu składu Zarządu przystąpiono do wyboru członków Komisji Rewizyjnej, Sądu koleżeńskiego oraz delegatów na Krajowy Zjazd Polskiego Związku Pszczelarzy.

Zjazd zakończył Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy – Ryszard Wojciechowski deklarując dalszą intensywną działalność na rzecz i dla dobra Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Szczecinie oraz apelował do wszystkich o dobrą i zorganizowaną współpracę w nowej kadencji.

Skład Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Szczecinie – kliknij tutaj.

{phocagallery view=category|categoryid=33|limitstart=0|limitcount=0}