Terminy egzaminów na wykwalifikowanego pszczelarza i mistrza pszczelarza

przez | 23 lutego, 2010

Zawiadamiamy, że posiedzenie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla zawodu pszczelarz odbędą się:

  • w dniu 20 marca 2010 roku o godzinie 9:00 dla przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnych ustnego i praktycznego na wykwalifikowanego pszczelarza;
  • w dniu 10 kwietnia 2010 roku o godzinie 9:00 dla przeprowadzenia egzaminów pisemnego i ustnego na tytuł mistrza pszczelarza oraz wstępnie w dniu 11 kwietnia 2010 roku o godzinie 9:00 dla przeprowadzenia egzaminu praktycznego na tytuł mistrza pszczelarza.

Termin egzaminu praktycznego na tytuł mistrza pszczelarza uzależniony jest od warunków atmosferycznych i możne ulec zmianie.