Seminarium na temat zwalczania Varroa destructor

przez | 2 sierpnia, 2009

Zapraszamy Członków naszych Kół Pszczelarzy do wzięcia udziału w seminarium na temat „Nowe środki do zwalczania Varroa destructor oraz wzmacniania odporności rodzin pszczelich w świetle uodparniania się roztocza Varroa na leki”. Seminarium poprowadzi lekarz weterynarii dr Andrzej Jędruszczuk.
Seminarium 8-mio godzinne organizowane jest w sześciu grupach po 40 osób w grupie. Seminarium będzie przeprowadzane w wiekszych Kołach Pszczelarzy grupując pszczelarzy z sąsiednich, mniejszych Kół.

Tematyka:

 • Podstawowe informacje z biologii i fizjologii pszczoły miodnej i rodziny pszczelej z uwzględnieniem zagadnień odporności przeciwzakaźnej i przeciwinwazyjnej Apis mellifera.
 • Podstawowe informacje z biologii i fizjologii roztocza Varroa destructor – omówienie i film video.
 • Skutki pasożytniczego działania Varroa destructor, objawy choroby i metody rozpoznawania warrozy.
 • Drogi rozwlekania inwazji V.destructor. Choroby towarzyszące warrozie.
 • Sposoby oceny stopnia inwazji V.destr. i monitorowanie stanu inwazji w pasiece.
 • Zwalczanie warrozy : – terminy zwalczania warrozy, – zastosowanie środków chemicznych i przegląd leków do zwalczania warrozy, – zastosowanie metod zoohigienicznych i uzupełniających zwalczanie warrozy.
 • Zagadnienie lekooporności V. destr. Warunki sprzyjające lekooporności. Rozprzestrzenianie się lekooporności i skala tego zjawiska w Europie i w Polsce. Wpływ lekooporności na skuteczność zwalczania warrozy.
 • Model zintegrowanej walki z warrozą z uwzględnieniem nadprzemiennego stosowania leków warroabójczych.
 • Przeciwdziałanie skutkom pasożytowania V.destr. , ratowanie rodzin osłabionych warrozą i chorobami towarzyszącymi. Zapobieganie chorobom towarzyszącym warrozie.

 

Data i miejsce przeprowadzania seminarium:

 • 19 stycznia 2008 – Przelewice, pałac ogrodu dendrologicznego – tel. 091 5643386
 • 20 stycznia 2008 – Szczecin, gmach WZDZ pl. Kilińskiego 3 – tel. 091 4501201 wew. 398

Zgłoszenia prosimy składać telefonicznie lub w biurze WZP Szczecin.

Po zadeklarowaniu OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!