INFORMACJA w zakresie projektu „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich na Pomorzu Zachodnim poprzez zakup węzy pszczelej”

przez | 22 października, 2020

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie informuje, że informacja o pszczelarzach zakwalifikowanych do projektu pn. „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich w województwie zachodniopomorskim poprzez zakup węzy pszczelej” realizowanego w ramach zadania zleconego i finansowanego ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego zostanie upubliczniona do dnia 28 października 2020 roku z uwagi na trwającą jeszcze weryfikację złożonych deklaracji uczestnictwa, przedłużającą się z powodu sytuacji epidemiologicznej spowodowanej COVID-19.