ZMIANA PREZESA ZARZĄDU WZP W SZCZECINIE

przez | 24 października, 2019

Zarząd WZP w Szczecinie informuje, iż w związku ze złożeniem rezygnacji Olgierda Kustosza ze stanowiska Prezesa i Członka Zarządu WZP w Szczecinie, Zarząd WZP przyjął rezygnację. Zgodnie ze Statutem WZP w Szczecinie § 24 pkt 3 na stanowisko Prezesa Zarząd członkowie Zarządu powołali Michała Bociarskiego. Jednocześnie Wiceprezesem WZP w Szczecinie został Jerzy Samborski. 

Aktualny skład Zarządu WZP w Szczecinie:

  • Michał Bociarski – Prezes Zarządu
  • Jerzy Samborski – Wiceprezes Zarządu
  • Krzysztof Kamiński – Skarbnik
  • Artur Kowalski – Sekretarz
  • Marcin Makowiecki – Członek Zarządu