Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu karmy z dodatkiem prebiotyków

przez | 20 października, 2023

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu
karmy z dodatkiem prebiotyków, realizowanego w ramach projektu ”Utrzymanie
zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich na terenie województwa
zachodniopomorskiego poprzez zakup karmy z dodatkami prebiotycznymi”, wpłynęły
dwie oferty.

Ofertę najkorzystniejszą i spełniającą warunki zapytania ofertowego złożyła firma:
PPHU ORION Jarosław Kasprzyk ul. Mała 12, 42-100 Kłobuck, Zakład Mokra 182b,
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP
5740012741, REGON 150897904.

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie