Wielkanoc

przez | 31 marca, 2021

Sznanowne Koleżanki i Koledzy Pszczelarze z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy Wam i Waszym rodzinom dużo zdrowia, szczęścia, spokoju i dostatku. a na pasiekach spokojnych, pracowitych i zdrowych rodzin pszczelich.

Zarząd WZP w Szczecinie