Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Szczecinie

przez | 8 grudnia, 2016

W dniu 26 listopada 2016 roku odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Szczecinie, w który zgodnie z listą obecności uczestniczyło 43 Delegatów z Kół Pszczelarzy. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad sprawozdanie z działalności statutowej kończącej się kadencji złożył Prezes WZP Olgierd Kustosz, natomiast sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 2012-2015 złożyła księgowa WZP Pani Małgorzata Wach. Swoje sprawozdania z przebiegu prac ubiegającej kadencji złożyli również Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego. 

W wyniku przeprowadzonych wyborów w delegaci wybrali na stanowisko Prezesa WZP w Szczecinie kolegę Olgierda Kustosza, natomiast do Zarządu WZP wybrani zostali:

 • Wiceprezes – Michał Bociarski
 • Sekretarz – Artur Kowalski
 • Skarbnik – Krzysztof Kamiński
 • Członek zarządu – Jerzy Samborski
 • Członek zarządu – Marcin Makowiecki

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący – Eugeniusz Tworek
 • Sekretarz – Henryk Osiewalski
 • Członek – Edward Fiłkowski

Sąd Koleżeński:

 • Przewodniczący – Jerzy Załęski
 • Sekretarz – Grzegorz Wodecki
 • Członek – Kazimierz Kaczmarek

Na delegatów na Krajowy Zjazd PZP wybrano

 • Olgierda Kustosza
 • Jerzego Samborskiego
 • Artur Kowalski
 • Michał Bociarski

W trakcie Zjazdu poruszano również tematy zmiany statutu (tu więcej na ten temat),  zagadnień związanych z ochroną prawną pszczół i pszczelarzy oraz koniecznością opracowania strategii rozwoju pszczelarstwa, czy koniecznością rozwiązania problemów związanych z przemieszczaniem pasiek.

{phocagallery view=category|categoryid=39|
imageid=0|limitstart=0|limitcount=0|
fontcolor=#B88A00|bgcolor=#FFFFFF|bgcolorhover=#fff|imagebgcolor=#ffffff|
bordercolor=#000000|bordercolorhover=#000000|
detail=0|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|float=left}