W Płotach odbył się Walny Zjazd Delegatów WZP Szczecin

przez | 18 września, 2020

W dniu 12.09.2020 na hali Rega Arena w Płotach odbył się Walny Zjazd Delegatów WZP Szczecin. Na zjazd przybyło 41 delegatów z 53 uprawnionych. W trakcie zjazdu złożone zostały sprawozdania z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi co zakończyło kadencję Zarządu WZP w Szczecinie 2016 – 2020.
W wyniku głosowań na nową kadencje powołani zostali:
– Prezes WZP w Szczecinie – Michał Bociarski
– Wiceprezes WZP w Szczecinie – Jerzy Samborski
– Skarbnik WZP w Szczecinie– Krzysztof Kamiński
– Sekretarzy Zarządu – Artur Kowalski
– Członek Zarządu – Marcin Makowiecki
– Członek Zarządu – Przemysław Maciąg

Powołano Komisję Rewizyjną:
– Eugeniusz Tworek
– Waldemar Skonieczny
– Grzegorz Wodecki

oraz Sąd Koleżeński:
– Marek Szczepaniak
– Jerzy Grabski
– Mirosław Wroński

Powołano delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZP:
– Olgierd Kustosz
– Jerzy Samborski
– Michał Bociarski
– Przemysław Maciąg

Ważnym elementem Walnego Zjazdu WZP w Szczecinie było nadanie na wniosek ustępującego Zarządu tytułu Prezesa Honorowego Olgierdowi Kustoszowi.

Dodatkowo w trakcie Zjazdu delegaci dyskutowali i wnioskowali w sprawie:
– promowania przez WZP spraw związanych ze szkodliwym działaniem promieniowania elektromagnetycznego na pszczoły;
– zmian w statucie WZP Szczecin o zapisy wspierania działań na rzecz ratowania i zachowania dziedzictwa przyrodniczego, zwiększające prawa do reprezentowania WZP Szczecin dla prezesów kół oraz zaktualizowaniu statutu po zmianach statutu PZP;
– konieczności zaktualizowania danych na stronie WZP w Szczecinie o aktualny stan członków i pni pszczelich;
– uczestnictwa sztandaru w zjazdach wyborczych WZP Szczecin oraz innych imprezach oraz uroczystościach;
– dopłaty bezpośrednie do ula;
– usamodzielnienia się WZP Szczecin względem PZP.