Uwaga Ważne! – projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

przez | 1 listopada, 2016

Zarząd Polskiego Związku Pszczelarzy zwraca się z prośbą do wszystkich pszczelarzy o zapoznanie się z projektem MRiRW oraz przesyłania swoich uwag do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 14 listopada 2016 roku.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania. Proszę dokładnie zapoznać się z załącznikiem nr 3 pozycja 5, w której napisano:

„Produkty pszczele nieprzetworzone, w tym miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele”, maksymalna ilość 1212 kg, do kwoty 40 000 zł rocznie.

Kliknij tutaj aby zapoznać się z projektem rozporządzania MRiRW

Mieliśmy nieograniczoną sprzedaż miodu, a szykuje się zła zmiana.

Drodzy Prezesi, pszczelarze, ślijcie protesty lub uwagi do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sprawa BARDZO PILNA.

Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego

 

Należy mieć na uwadze to co jest zapisane w uzasadnieniu do rozporządzenia, iż „.. na podstawie projektowanego rozporządzenia weryfikowane będzie prawo do zwolnienia z podatku dochodowego, o którym mowa w nowo dodawanym ustawą..”.