Uwag i propozycje tematyki obrad Rady PZP

przez | 12 stycznia, 2010

Działając z upoważnienia Przewodniczącego Rady Związku Kol. Józefa Kołaczka zwracam się z uprzejmą prośbą o przesyłanie na adres PZP uwag i propozycji zmian w statucie. Proszę również o przesyłanie uwag i propozycji tematyki obrad Rady..

Koleżanki i Koledzy,

Działając z upoważnienia Przewodniczącego Rady Związku Kol. Józefa Kołaczka zwracam się z uprzejmą prośbą o przesyłanie na adres PZP uwag i propozycji zmian w statucie. Proszę również o przesyłanie uwag i propozycji tematyki obrad Rady, a nie uwzględnionych w statucie jako obowiązek. Termin składania uwag 28 luty 2010 r. Propozycje można przesyłać pocztą, faxem lub e-mailem. Korzystając z okazji przesyłam Państwu informację o zaangażowaniu Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w budowę Programu Rozwoju Pszczelarstwa dla Małopolski. Warto wiedzieć, że również Mazowiecki Urząd Marszałkowski wspiera pszczelarzy i wraz z Mazowieckim Związkiem Pszczelarzy w Warszawie (którego prezesem jest Jerzy Rosiński) rozpoczął pracę nad założeniami do Programu Rozwoju Pszczelarstwa na Mazowszu.

Z poważaniem Prezydent
Polskiego Związku Pszczelarskiego
Tadeusz Sabat