Szkolenie nt. „Aktualne metody prowadzenia gospodarki pasiecznej..”

przez | 15 stycznia, 2010

Polski Związek Pszczelarski informuje, że rozpoczyna szkolenia dla pszczelarzy – hodowców matek pt. „Aktualne metody prowadzenia gospodarki pasiecznej w świetle zagrożeń chorobami, zagrożeń chemicznych i GMO oraz wdrażania w rolnictwie nowych technologii”.

Polski Związek Pszczelarski informuje, że rozpoczyna szkolenia dla pszczelarzy – hodowców matek pt. „Aktualne metody prowadzenia gospodarki pasiecznej w świetle zagrożeń chorobami, zagrożeń chemicznych i GMO oraz wdrażania w rolnictwie nowych technologii”.

Tematyka szkolenia obejmować będzie między innymi zagadnienia związane z: biologią rodziny pszczelej i rodzajem matek oraz sposobami ich wykorzystania, konstrukcją ula i wydajnością, higienąi chorobami pszczół oraz ich zwalczaniem, wpływem pestycydów, GMO i środków ochrony roślin
na zdrowotność pszczół, nowymi technologiami w gospodarce pasiecznej i możliwością tworzenia gospodarstwa ekologicznego na podstawie sąsiednich państw, aspekty ekonomiczne i marketing.

Terminy szkoleń: w okresie

  • od 12 marca do 14 marca br.
  • od 26 marca do 28 marca br.

Miejsce szkolenia: Dom Pszczelarza PZP w Kamiannej.

Szkolenie trwać będzie od godz. 9:00 pierwszego dnia. W dniu poprzedzającym szkolenie (tj. 11 marca, 25 marca) będzie można korzystać z noclegów oraz kolacji. Przejazd autokarowy z Krakowa do Kamiannej zostanie zorganizowany w przypadku dużej ilości chętnych poruszania się takim środkiem transportu.
Ilość miejsc w szkoleniu jest ograniczona (35 osób każda grupa), dlatego prosimy o jak najszybsze przekazywanie do kół informacji oraz o pilne zgłaszanie (na piśmie) chętnych do biura Polskiego Związku Pszczelarskiego w Warszawie ul.Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, e-mail: pzp@zwiazek-pszczelarski.pl , fax. 022 826-04-97.W zgłoszeniu prosimy podać imię, nazwisko, adres oraz telefon bądź adres e-mail uczestnika. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń do biura PZP, dokonana wpłata za każdą zgłaszaną osobę.
Zaliczki na poczet szkolenia w wysokości 500 zł/osobę należy wpłacać na konto PZP z zaznaczeniem kogo dotyczy wpłata;

Bank Pocztowy SA O/Warszawa
nr 83 1320 1104 2991 2595 2000 0001

Zwrot zaliczki nastąpi po otrzymaniu refundacji z Agencji Rynku Rolnego w wysokości ok. 70% (pomniejszony o koszty administracyjne i manipulacyjne).

Z poważaniem
Tadeusz Sabat
Prezydent
Polskiego Związku Pszczelarskiego