SZKOLENIE – Kurs podstawowy dla pszczelarzy w Kamiannej

przez | 11 stycznia, 2012

Polski Związek Pszczelarski informuje: w związku krótkim terminem, jaki pozostał do szkolenia podstawowego, przygotowującego do egzaminu na tytuł pszczelarz lub mistrz pszczelarz informujemy, że takie szkolenie odbędzie się w ramach projektu WPR (z dofinansowaniem na wykłady, wyżywienie i noclegi oraz materiały szkoleniowe). Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia oraz będą mogli (jeśli spełniają odpowiednie warunki) przystąpić do egzaminu.

Polski Związek Pszczelarski informuje: w związku krótkim terminem, jaki pozostał do szkolenia podstawowego, przygotowującego do egzaminu na tytuł pszczelarz lub mistrz pszczelarz informujemy, że takie szkolenie odbędzie się w ramach projektu WPR (z dofinansowaniem na wykłady, wyżywienie i noclegi oraz materiały szkoleniowe). Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia oraz będą mogli (jeśli spełniają odpowiednie warunki) przystąpić do egzaminu.

Miejsce szkolenia:

  • Dom Pszczelarza PZP w Kamiannej,
  • Koszt administracyjne szkolenia: jedyne 150 zł,
  • Termin: 5 luty br. od kolacji do 12 luty br. do obiadu.

Ilość miejsc w szkoleniu jest ograniczona, dlatego prosimy o jak najszybsze przekazywanie do kół informacji oraz o pilne zgłaszanie (na piśmie) chętnych do biura Polskiego Związku Pszczelarskiego w Warszawie ul.Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, e-mail: pzp@zwiazek-pszczelarski.pl, fax. 022 826-04-97. W zgłoszeniu prosimy podać imię, nazwisko, adres oraz telefon bądź adres e-mail uczestnika. Prosimy również o informację, czy uczestnik będzie chciał zdawać egzamin i jaki (pszczelarz-robotnik czy mistrz pszczelarz). O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń do biura PZP oraz dokonana wpłata za każdą zgłaszaną osobę.
Wpłaty należy dokonywać na konto PZP z dopiskiem „kurs pszczelarz” i zaznaczeniem kogo dotyczy wpłata;

Bank Pocztowy SA    O/Warszawa
nr 83 1320 1104 2991 2595 2000 0001

Jednocześnie informujemy, że do egzaminu może przystąpić osoba, która ma co najmniej:

  • 3-letnią praktykę w przypadku egzaminu na tytuł pszczelarz-robotnik wykwalifikowany (koszt 300 zł),
  • 6-letnią praktykę w przypadku egzaminu na tytuł mistrz-pszczelarz oraz tytuł pszczelarz lub wykształcenie minimum średnie rolnicze (koszt 500 zł).

Osoby, które będą podchodzić do egzaminu powinny zabrać ze sobą na szkolenie:

  • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły,
  • kserokopię dowodu osobistego,
  • zaświadczenie, najlepiej od prezesa koła, o odbytej lub prowadzonej praktyce pszczelarskiej (prowadzenie pasieki),
  • oraz 2 zdjęcia (jak do dowodu osobistego).

Wpłaty za egzaminy pobierane będą na miejscu przez Komisję Egzaminacyjną.