Spotkanie nt zatruć pszczół – KP w Drawsku Pomorskim

przez | 18 października, 2012

Dnia 12.10.2012 r. z inicjatywy prezesa Koła Pszczelarzy w Drawsku Pomorskim, Pana Marka Załuskowskiego, przy dużej pomocy i uprzejmości Pana Wiesława Lisowskiego z Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, w sali konferencyjnej UM, odbyło się spotkanie pszczelarzy i rolników dotyczące pojawiających się w naszej gminie zatruć pasiek. Przygotowane profesjonalnie, przebiegło ono w bardzo miłej atmosferze, a problem jakiego dotyczyło, okazał się bardzo poważny i ciągle aktualny.

Dnia 12.10.2012 r. z inicjatywy prezesa Koła Pszczelarzy w Drawsku Pomorskim, Pana Marka Załuskowskiego, przy dużej pomocy i uprzejmości Pana Wiesława Lisowskiego z Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, w sali konferencyjnej UM, odbyło się spotkanie pszczelarzy i rolników dotyczące pojawiających się w naszej gminie zatruć pasiek. Przygotowane profesjonalnie, przebiegło ono w bardzo miłej atmosferze, a problem jakiego dotyczyło, okazał się bardzo poważny i ciągle aktualny.
M. Załuskowski omówił, jak wygląda pszczelarstwo w gminie Drawsko Pomorskie oraz z jakimi problemami boryka się ono na co dzień. Grzegorz Kruczek, sekretarz Koła Pszczelarzy w Drawsku, przybliżył w krótkiej prezentacji, jakie znaczenia mają pszczoły dla plonów roślin entomofilnych, i jaki korzyści odnoszą rolnicy mając dobrze zapylone plantacje. Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego, Pan Ryszard Wojciechowski, omówił przypadki zatruć, które wystąpiły na terenie działania związku.                                                 
Następnie Pan W. Lisowski wysunął dwie bardzo ciekawe konkluzje. Po pierwsze przygotowanie informacji dla rolników dotyczących powyższego problemu i przekazywanie ich wszystkim plantatorom podczas zebrań wiejskich, spotkań w UM, wywieszanie na tablicach sołeckich oraz zaproponował, aby Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie O/Drawsko Pomorskie, wzorem kolegów ze Śląska pokusiła się o opracowanie ulotki z zaleceniami dotyczących oprysków dla plantatorów i rozprowadzanie jej razem z innymi materiałami wśród rolników.
Ta cenna inicjatywa miał za zadanie zwrócenie uwagi na problem podtruć i zatruć naszych pszczół, który wynika z nie zawsze do końca właściwie stosowanych zabiegów ochrony roślin. Nie są to przypadki nagminne i nie celowe, a wynikające raczej z zaniedbań czy bardziej beztroski i nieświadomości. Celem pszczelarzy nie jest też walka z rolnikami, a rozmowa i próba wypracowania formuły działań, które przyniosą korzyści obu stronom. Spotkanie nie cieszyło się dużym zainteresowaniem plantatorów, lecz będziemy nadal próbowali dotrzeć do wszystkich rolników w naszej gminie, a cały temat będzie kontynuowany m.in. w formie artykułów w prasie lokalnej.

{phocagallery view=category|categoryid=16|limitstart=0|limitcount=0}