PROTEST

przez | 16 lutego, 2024

Koleżanki i Koledzy Pszczelarze,

W związku z trwającymi w całej Polsce protestami rolników, my pszczelarze ziemi zachodniopomorskiej przyłączamy się do protestów, by chronić polską branże pszczelarską przed upadkiem. Wprowadzanie na polski (europejski) rynek produktów pszczelich pochodzących z państw spoza Unii Europejskiej (Ukraina, Chiny) nie spełniających norm jakościowych, po cenach znacznie poniżej naszych kosztów produkcji prowadzi wprost do wyniszczenia naszych gospodarstw pasiecznych. W obecnej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest zjednoczenie się we wspólnych działaniach na rzecz polskiego pszczelarstwa i czynny udział w protestach wspólnie z rolnikami.  

Informujemy, że trwają zorganizowane protesty na odcinku drogi S3 w miejscowości Renice. Protestujący zbierają się codziennie o godzinie 13.00 na stacji paliw w Renicach. O godzinie 14:00 w eskorcie policji protestujący udają się na drogę S3, na której prowadzona jest blokada do godziny 16:00. Wszystkich pszczelarzy prosimy o czynne wsparcie w proteście. Wyłącznie czynny udział pszczelarzy może zapewnić nam zrealizowanie naszych postulatów.

Jednocześnie informujemy, że dnia 19.02.2024 roku na protest przybędzie komisarz UE – Janusz Wojciechowski w celu podjęcia rozmów z protestującymi i omówienia naszych postulatów. W tym dniu liczymy na szczególnie liczną reprezentację pszczelarzy. 

 

Postulaty:

W związku z katastrofalnym załamaniem sprzedaży polskiego miodu, który jest podstawą finansową funkcjonowania naszych pasiek i ryzykiem obniżenia liczebności rodzin pszczelich, będących głównymi zapylaczami roślin entomofilnych oraz skutkami z tym związanymi domagamy się:

Promocji polskiego miodu oraz postaw zwiększających jego konsumpcję i obrót – niekontrolowany napływ produktów miodu i produktów miodopodobnych z rynków zewnętrznych oraz słabsza siła nabywcza Polaków w wyniku zmian ekonomicznych w naszym kraju doprowadziła do całkowitego załamania sprzedaży polskiego miodu, co stwarza niebezpieczeństwo ograniczania lub zaprzestania działalności wielu pasiek. Sytuacja taka, uwzględniając fundamentalną rolę pszczoły jako zapylaczy wpłynie na realne straty w rolnictwie w wyniku obniżenia plonów upraw owadopylnych oraz przyniesie nieocenione straty w środowisku naturalnym w związku z regresją jego bioróżnorodności, której pszczoła miodna jest gwarantem. 

Zabezpieczenia środków na realną kontrolę zgodności oznakowania miodu z deklarowanym krajem pochodzenia oraz prawności jego parametrów fizykochemicznych – wychodzące w niedługim czasie rozporządzenie MRiRW z 13.10.2023r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2023 poz. 2233) stwarza możliwość uczciwego konkurowania na rynku i świadomego kupowania przez konsumenta miodu, pod warunkiem, że nie będzie to kolejny martwy przepis! Dlatego domagamy się zabezpieczenia środków na kontrolę i konsultacji w tym względzie z organizacjami pszczelarskimi oraz realną kontrolę sprzedaży miodu, aby wyeliminować z rynku produkty miodopodobne i nieuczciwą konkurencję.

Wspieranie działalności organizacji pszczelarskich jako gwaranta ochrony interesów pszczelarzy polskich – wzrastające drastycznie w ostatnim czasie koszty funkcjonowania organizacji pszczelarskich nie mogą być w chwili obecnej przerzucane na pszczelarzy, którzy i tak nie są w stanie w związku z obecną sytuacją normalnie funkcjonować.