PROGRAM EDUKACYJNY Seminarium pn. „Zapewnienie ciągłości gatunku pszczół Apis mellifera na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez organizację seminarium naukowo-edukacyjnego ”

przez | 26 września, 2018

Seminarium pn.

Zapewnienie ciągłości gatunku pszczół Apis mellifera na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez organizację seminarium naukowo-edukacyjnego ”

w dniu 14.10.2018 roku

organizowany przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie

Miejsce Seminarium –Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

ul. Cukrowa 8 w Szczecinie

Godz.

Zakres

8:00-9:00

Rejestracja uczestników, rozdanie materiałów informacyjnych i promocyjnych

9:00-9:15

Przywitanie uczestników

9:15-10:45

Wykład na temat chorób pszczół dr hab. Paweł Chorbiński prof. nadzw.

10:45-11:15

Dyskusja*

11:15-11:30

Przerwa kawowa

11:30-13:00

Wykład na temat pożytków pszczelich dr hab. Zbigniew Kołtowski prof. nadzw.

13:00-13:30

Dyskusja*

13:30-14:15

Przerwa obiadowa

14:15-15:45

Wykład na temat gospodarka pasieczna- prawidłowe przygotowanie rodzin do zimowli

dr Jerzy Samborski

15:45-16:15

Dyskusja*

16:15-16:30

Przerwa kawowa

16:30-17:00

Nieobowiązkowy blok informacyjny Kelllmann Produktions GmbH

17:00-17:30

Udostępnienie darmowych próbek dobrej jakości pokarmu dla każdego z uczestników spotkania

17:30-18:00

Przekazanie nasion i sadzonek roślin miododajnych dla każdego z uczestników spotkania

18:00-18:10

Podsumowanie seminarium

 

 

Dyskusja* Po zakończonej dyskusji ogólnej wykładowca dostępny w wyznaczonym miejscu i czasie do doradztwa indywidualnego