Pismo Prezesa PZP w sprawie Pszczelarza Polskiego

przez | 8 lutego, 2010

Koleżanki i Koledzy,
W nawiązaniu do informacji zamieszczonej w „Pszczelarzu Polskim” nr 11/2009 str. 4 pt. „Moja spowiedź”, dyskusji podczas posiedzenia Rady Związku oraz rozmów Zarządu PZP z Redaktorem Naczelnym Ks. Eugeniuszem Marciniakiem oraz wydawcą PP – Fundacją „Humana Divinis” Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego postanowił na posiedzeniu w dniu 21.01.br. rozwiązać umowę dzierżawy tytułu „Pszczelarz Polski” z dniem 31.01.2010 r. Termin wypowiedzenia mija z dniem 30 kwietnia 2010 r. W terminie wypowiedzenia obecny wydawca „Pszczelarza Polskiego” powinien porozumieć się z nowym wydawcą, którym będzie Biznes-Press Sp. z o.o. Warszawa, ul.Świętokrzyska 20.

Koleżanki i Koledzy,
W nawiązaniu do informacji zamieszczonej w „Pszczelarzu Polskim” nr 11/2009 str. 4 pt. „Moja spowiedź”, dyskusji podczas posiedzenia Rady Związku oraz rozmów Zarządu PZP z Redaktorem Naczelnym Ks. Eugeniuszem Marciniakiem oraz wydawcą PP – Fundacją „Humana Divinis” Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego postanowił na posiedzeniu w dniu 21.01.br. rozwiązać umowę dzierżawy tytułu „Pszczelarz Polski” z dniem 31.01.2010 r. Termin wypowiedzenia mija z dniem 30 kwietnia 2010 r. W terminie wypowiedzenia obecny wydawca „Pszczelarza Polskiego” powinien porozumieć się z nowym wydawcą, którym będzie Biznes-Press Sp. z o.o. Warszawa, ul.Świętokrzyska 20.

Wskazywane przez Wydawcę – Humana Divinis – braki finansowe i pisemne stwierdzenie (pismo które otrzymaliśmy w dniu 20 stycznia 2010 r.), że Wydawcy nie stać na dopłacanie do kolejnego numeru 3500 zł oraz brak wypowiedzenia umowy przez Wydawcę Zarząd postanowił przyjąć zapowiedź Księdza Redaktora  rozwiązał umowę również z braku środków finansowych na dopłatę. Głęboko wierzę, że Koleżanki i Koledzy okażą zrozumienie i wspólnie utrzymamy obecną ilość zakupywanych numerów „Pszczelarza Polskiego”. Pragnę również zwrócić się do Was Drodzy Pszczelarze, byśmy wykazali, tak jak dotychczas, należny szacunek i uznanie dla Ks. Eugeniusza Marciniaka, Redaktora Naczelnego „Pszczelarza Polskiego”. Wierzę, że osobowość księdza Eugeniusza Marciniaka zasługuje na to, by funkcjonować na trwałe w życiu Polskiego Związku Pszczelarskiego. My ze swej strony zrobimy wszystko, by walory, zdolności i umiejętności Księdza Eugeniusza Marciniaka zostały nie tylko docenione, ale i wykorzystane w terenie dla dobra polskich pszczelarzy i Polskiego Związku Pszczelarskiego.
Ekonomiczne spojrzenie na koszty Fundacji „Humana Diwinis” i jednoznaczne pisemne stwierdzenia, z którymi trudno dyskutować muszą jednak zderzyć się z potrzebami ducha i potrzebami organizacji. Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy wzięli udział w dyskusji o naszym „Pszczelarzu Polskim” Wasza, Koleżanki i Koledzy, potrzeba serca i troska o Polski Związek Pszczelarski, to nadzieja, że może, że będzie lepiej, a nawet że będzie dobrze.

Z poważaniem
Prezydent
Polskiego Związku Pszczelarskiego
Tadeusz Sabat