Ramowy program kursu przygotowawczego na wykwalifikowanego pszczelarza oraz mistrza pszczelarza

przez | 15 października, 2009

Ramowy Program Kursu Przygotowawczego do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodzie pszczelarz zatwierdzony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie dnia 8.12.2004 r. organizowany przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie.

Ramowy Program Kursu Przygotowawczego do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodzie pszczelarz zatwierdzony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie dnia 8.12.2004 r. organizowany przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie.

Okres szkolenia od 16 stycznia do 14 marca 2010 roku.

Lp

Temat wykładu

Liczba godzin

Wykładowca i miejsce wykładów

Data wykładów.

1

Morfologia pszczoły miodnej

5

Zakład Pszczelnictwa

mgr inż. J. Samoborski

16.01.2010

9:00 – 14:05

obiad 14:10 – 15:30

2

Anatomia i fizjologia pszczoły miodnej.

15

Zakład Pszczelnictwa

mgr inż. J. Samborski

 

dr hab. prof. nzw

B. Chuda-Mickiewicz

mgr inż. J. Samborski

16.01.2010

15:30– 18:15

 

17.01.2010

9:00 – 14:05

obiad: 14:10 – 15:30

15:30 – 18:15

3

Biologia rodziny pszczelej

8

Zakład Pszczelnictwa

dr hab. prof. nzw

B. Chuda-Mickiewicz

23.01.2010

9:00 – 14:05

obiad: 14:10 – 15:30

15:30 – 16:25

 

Sprawdzian z poz. 1-3

2    
4

Struktura i życie rodziny pszczelej

8

Zakład Pszczelnictwa

dr hab. prof. nzw

B. Chuda-Mickiewicz

mgr inż. J. Samborski

24.01.2010

9:00 – 14:05

obiad: 14:10 – 15:30

15:30 – 16:25

 

Sprawdzian z poz. 4

1    
5

Pożytki pszczele

8

Zakład Pszczelnictwa

mgr inż. J. Samborski

30.01.2010

9:00 – 14:05

obiad: 14:10 – 15:30

15:30 – 16:25

 

Sprawdzian z poz. 5

1    
6

Praca hodowlana

11

Zakład Pszczelnictwa

dr hab. prof. nzw

B. Chuda-Mickiewicz

mgr inż. J. Samborski

31.01.2010

9:00 – 14:05

obiad: 14:10 – 15:30

15:30 – 19:05

7

Produkty pszczele

10

Zakład Pszczelnictwa

dr hab. prof. nzw

B. Chuda-Mickiewicz

mgr inż. J. Samborski

06.02.2010

9:00 – 14:05

obiad: 14:10 – 15:30

15:30 – 18:15

8

Zakładanie pasieki i gospodarka pasieczna

40

Zakład Pszczelnictwa

dr hab. prof. nzw

B. Chuda-Mickiewicz

mgr inż. J. Samborski

07.02.2010

9:00 – 14:05

obiad: 14:10 – 15:30

15:30 – 18:15

13.02.2010

9:00 – 14:05

obiad: 14:10 – 15:30

15:30 – 18:15

14.02.2010

9:00 – 14:05

obiad: 14:10 – 15:30

15:30 – 18:15

20.02.2010

9:00 – 14:05

obiad: 14:10 – 15:30

15:30 – 18:15

21.02.2010

9:00 – 14:05

obiad: 14:10 – 15:30

15:30 – 16:25

 

Sprawdzian z poz. 6-8

4    
9

Choroby i szkodniki pszczół

10

WZDZ Szczecin

T. Wadas-Mikołajewska

27.02.2010

9:00 – 14:05

obiad: 14:10 – 15:30

15:30 – 18:15

10

Ule, pomieszczenia i sprzęt pasieczny

15

WZDZ Szczecin

Jerzy Grabski

 

 

 

mgr inż arch. Stefan Mikołajewski

28.02.2010

9:00 – 18:15

obiad: 14:10 – 15:30

 

06.03.2010

9:00 – 16:15

obiad: 14:10 – 15:30

 

Sprawdzian z poz. 9

1    
11

Ekonomika i organizacja produkcji pszczelarskiej

16

WZDZ Szczecin

dr J. Palusiński

07.03.2010

9:00 – 14:05

obiad: 14:10 – 15:30

15:30 – 18:15

13.03.2010

9:00 – 14:05

obiad: 14:10 – 15:30

15:30 – 16:35

12

Wybrane zagadnienia ustawodawstwa rolniczego i prawa pracy.

7

WZDZ Szczecin

dr J. Palusiński

14.03.2010

9:00 – 14:05

obiad: 14:10 – 15:30

15:30 – 18:15

 

Sprawdzian z poz. 10-12

3    
 

Razem ilość godzin

165    

Miejsce kursu

  • pozycje 1 – 8: Zakład Pszczelnictwa ZUT w Szczecinie ul. Judyma; obiady w bufecie akademickim ul. Judyma w godzinach 14:10 – 15:30
  • pozycje 9-12: sala nr 128 Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie plac Kilińskiego 3; obiady w barze WZDZ w godzinach 14:10 – 15:30

Możliwe zakwaterowanie: Dom Sportu ul. Unisławy 29, tel. 091 422-28-57

Koszt pokoju 2 osobowego – 90 zł, 3 osobowego – 120 zł. Korzystający z hotelu dopłacają bezzwrotnie 10 – 15 zł za nocleg. ARR refunduje za 1 nocleg tylko 20 zł/osoby.

Organizator kursu: Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie plac Kilińskiego 3; 70-965 Szczecin tel 091 4501 201 wew 398

Opłata za kurs:

Łączny koszt kursu wynosi 1570 zł. Zgodnie z decyzją Zarządu WZP w Szczecinie, kursanci zobowiązani będą do wniesienia opłaty w wysokości 900 zł. Pozostałą część kwoty pokryje WZP w Szczecinie. Opłata podzielona zostanie na trzy równe raty, każda po 300 zł płatne do: 10-go stycznia – I rata, 10-go lutego – II rata, 10-go marca – III rata.

Opłaty należy dokonać na konto WZP w Szczecinie w BGŻ S.A. Oddział Regionalny w Szczecinie
56 2030 0045 1110 0000 0054 8020 z dopiskiem „kurs”.

Opłaty za egzamin (nierefundowane):

  • egzamin na wykwalifikowanego pszczelarza – 400 zł
  • egzamin na mistrza pszczelarza – 600 zł.

Opłaty należy dokonać na konto WZP w Szczecinie w BGŻ S.A. Oddział Regionalny w Szczecinie
56 2030 0045 1110 0000 0054 8020 z dopiskiem „Komisja egzaminacyjna”.

Odpowiedzialny za kurs z ramienia WZP w Szczecinie – Stefan Mikołajewski tel. 606 600 084