O kursie na wykwalifikowanego pszczelarza i mistrza pszczelarza – 2010.

przez | 19 kwietnia, 2010

Z początkiem roku 2010, bo od 16 stycznia rozpoczął się kurs przygotowawczy do egzaminów na wykwalifikowanego pszczelarza oraz mistrza pszczelarza. Kurs organizowany był przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie i trwał przez dziewięć kolejnych weekendów do 14 marca 2010.

 

Z początkiem roku 2010, bo od 16 stycznia rozpoczął się kurs przygotowawczy do egzaminów na wykwalifikowanego pszczelarza oraz mistrza pszczelarza. Kurs organizowany był przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie i trwał przez dziewięć kolejnych weekendów do 14 marca 2010.  W kursie uczestniczyli pszczelarze z niemal całego województwa zachodniopomorskiego. Celem było przygotowanie uczestników do egzaminu na tytuł zawodowy pszczelarz oraz mistrz pszczelarz. Zajęcia prowadzone były w dwóch etapach. Pierwszy etap zajęć odbywał się w Zakładzie Pszczelnictwa
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ulicy Judyma. Zajęcia na uczelni prowadzone były przez dr hab. prof. nzw Bożenę Chudą-Mickiewicz oraz dr inż. Jerzego Samborskiego. Etap ten dotyczył głównie teoretycznych zagadnień o budowie pszczoły, biologii, struktury i życia rodziny pszczelej. Omawiane były również pożytki, produkty pracy pszczół oraz zagadnienia dotyczące zakładania pasieki i gospodarki pasiecznej.
Drugi etap zajęć odbywał sie w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego i prowadzony był przez Panią lek. Teresę Wadas-Mikołajewską, mgr inż arch. Stefana Mikołajewskiego, Pana Jerzego Grabskiego oraz dr Jaromira Palusińskiego. Ta część zajęć charakteryzowała się omówieniem zagadnień prowadzenia pasieki w ujęciu praktycznym. Omówiono tu problemy związane z chorobami i szkodnikami pszczół, sprzęt pasieczny, typy uli oraz zasady organizacji pracowni pasiecznej. Dodatkowo dr Jaromir Palusiński omówił ekonomikę i organizację produkcji pszczelarskiej oraz jej prawne
aspekty.
Uczestnicy kursu zapewniony mieli każdorazowo ciepły posiłek i sporą porcję praktycznej wiedzy do przyswojenia, która z pewnością zaowocuje poprawą metody gospodarowania na własnych pasiekach. Zdobytą wiedzę można było zweryfikować podchodząc do egzaminu na tytuł zawodowy –
pszczelarz
, a następnie dla pszczelarzy z większym doświadczeniem na egzaminie na tytuł zawodowy mistrz pszczelarz.

{phocagallery view=category|categoryid=4|limitstart=1|limitcount=20|displayname=0}