Kurs Przygotowawczy – Zmiana w płatności – WAŻNE

przez | 5 stycznia, 2012

Ważna informacja dla uczestników kursu „Przygotowawczego do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodzie pszczelarz  612[01]”
Nastąpiła zmiana rozliczenia dofinansowania kursu „Przygotowawczego do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodzie pszczelarz  612[01]” przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co wpłynęło na zmianę kwoty podatku VAT jaką pokrywają uczestnicy kursu.

Ważna informacja dla uczestników kursu „Przygotowawczego do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodzie pszczelarz  612[01]”
Nastąpiła zmiana rozliczenia dofinansowania kursu „Przygotowawczego do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodzie pszczelarz  612[01]” przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co wpłynęło na zmianę kwoty podatku VAT jaką pokrywają uczestnicy kursu.

Agencja Rynku Rolnego pokrywa tylko koszty netto kursu.  Podatek VAT z wszystkich kosztów kursu w całości pokrywa BEZZWROTNIE uczestnik kursu. Wysokość podatku VAT wynosi  210,00 zł Wpłaty należy dokonać do 15 stycznia 2012 w kasie Związku lub na konto  WZP Szczecin w BGŻ S.A. Oddział Regionalny w Szczecinie nr konta  56 2030 0045 1110 0000 0054 8020 z dopiskiem „za kurs pszczelarski”.