Kradzieże w pasiekach!

przez | 23 maja, 2016

Szanowni Koleżanki i Koledzy, Zarząd WZP w Szczecinie informuje iż w naszym regionie nasiliły się kradzieże w pasiekach. Rzecz już nie dotyczy wyłącznie całych rodzin z ulami. Dotarły do nas z Kół informację o zdarzeniach, w których skradziono część ramek z pszczołami z pni. W związku z powyższym prosimy o wzmożoną czujność, a w sytuacjach gdy takie zdarzenie miałoby miejsce informowanie odpowiednich służb oraz przekazywanie informacji do Kół Pszczelarzy i biura WZP.