Kierunki rozwoju obszarów wiejskich i założenia do Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa

przez | 8 lutego, 2010

Przedstawiamy do zapoznania i ewentualnego zaopiniowania dokument „Kierunki rozwoju obszarów wiejskich i założenia do Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa”

W załączeniu przesyłam do zapoznania i ewentualnego zaopiniowania dokument „Kierunki rozwoju obszarów wiejskich i założenia do Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa”

Ewentualne uwagi proszę kierować do biura PZP do godz. 10:00 dnia 12 lutego 2010 roku.

Plik do pobrania i zapoznania sie dostępny tutaj: Kierunki rozwoju obszarów wiejskich i założenia do Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa

Z poważaniem
Tadeusz Sabat
Prezydent PZP