Informacja w zakresie projektu „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich na Pomorzu Zachodnim poprzez zakup węzy pszczelej”

przez | 21 września, 2019

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie w partnerstwie z Regionalnym Związkiem Pszczelarzy w Koszalinie oraz Rejonowym Zrzeszeniem w Gryficach zawiadamiaże informacja o pszczelarzach zakwalifikowanych do projektu pn. „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich na Pomorzu Zachodnim poprzez zakup węzy pszczelej” realizowanego w ramach zadania zleconego i finansowanego ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego zostanie upubliczniona do dnia 25 września 2019 roku z uwagi na trwającą jeszcze weryfikację złożonych deklaracji uczestnictwa.