INFORMACJA O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA DODATKOWYCH DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich na Pomorzu Zachodnim poprzez zakup węzy pszczelej”

przez | 25 listopada, 2019

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie w partnerstwie z Regionalnym Związkiem Pszczelarzy w Koszalinie oraz Rejonowym Zrzeszeniem w Gryficach informuje, że wydłuża termin składania dodatkowych deklaracji uczestnictwa pszczelarzy w w/w projekcie do dnia 27.11.2019 r. do godz. 13.00 na zasadach określonych według Informacji o naborze dodatkowym. O kwalifikacji do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń deklaracji do Realizatora Projektu.

Realizator Projektu