INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

przez | 31 października, 2020

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie informuj w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na zakup węzy pszczelej w ramach projektu pn. „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich na Pomorzu Zachodnim poprzez zakup węzy pszczelej” realizowanego w ramach zadania zleconego i finansowanego ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Do Zamawiającego do dnia 16.10.2020 r. do godz. 15:00 wpłynęły następujące oferty:

 Lp  Data złożenia oferty Nazwa oferenta  Kryterium: Cena  Kryterium: termin dostawy  Ilość punktów za kryterium  Ilość oferowanej węzy 
1.    4BEE Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Suchlica 5A 74-404 Cychry   Cena jednostkowa brutto: 47,95 zł/kg
C=π (ukryte równanie) zł x 70=70 pkt. 
Zaproponowany termin dostawy: do 14.11.2020 r.
T=0 pkt.
 70 pkt.   5940

Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybrał:

4BEE Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

Suchlica 5A

74-404 Cychry

 

Michał Bociarski
Prezes WZP Szczecin

Szczecin, dnia 22.10.2020 r.