INFORMACJA O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE DO PROJEKTU pn. „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich na Pomorzu Zachodnim poprzez zakup węzy pszczelej”

przez | 24 listopada, 2019

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie w partnerstwie z  Regionalnym Związkiem Pszczelarzy w Koszalinie oraz Rejonowym Zrzeszenie Pszczelarzy w Gryficach informuje, że w związku z niewykorzystaniem w całości zakupionej w ramach projektu węzy do uli wielkopolskich zaprasza pszczelarzy z terenu województwa zachodniopomorskiego do składania dodatkowych deklaracji uczestnictwa w w/w projekcie w terminie do 25.11.2019 r. do godz. 17.00.

Poniżej Pliki do pobrania