Formalności związane z rejestracja sprzedaży bezpośredniej

przez | 7 marca, 2010

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o formalnościach jakie należy spełnić aby prowadzić sprzedaż bezpośrednią.

 

Formalności związane z rejestracja sprzedaży bezpośredniej

 

1. Złożenie wniosku o wpis do rejestru sprzedaży bezpośredniej, zatwierdzenie projektu technologicznego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii wraz z opisem technologicznym oraz potwierdzeniem dokonania wpłaty.

Opisowy projekt technologiczny pozyskiwania produktów pszczelich, powinien zawierać:

  • Rodzaj działalności: sprzedaż bezpośrednia
  • Rodzaj produktów pszczelich: miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele.
  • Wykaz pomieszczeń ze wskazaniem przeznaczenia
  • Wykaz urządzeń i narzędzi
  • Sposób zaopatrzenia w wodę
  • Opis zabiegów czyszczenia i odkażania praz zabezpieczenie przed szkodnikami
  • Potwierdzenie dokonania wpłaty w kwocie 10 zł na konto Urzędu Miejskiego

2. Po stwierdzeniu zgodniści z wymogami Powiatowy Lekarz Weterynarii zatwierdza decyzją administracyjną przedstawiony projekt.

3. Złożenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii wniosku o wpis do rejestru sprzedaży bezpośredniej do wniosku dołączony dowód wpłaty 10 zł na konto Urzędu Miejskiego w Szczecinie (w przypadku rejestracji sprzedaży bezpośredniej na obszarze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie) :

Opłata za wydanie decyzji przez PLW – 10 złotych- na konto UM Szczecin  nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Wniosek o rejestrację powinien zawierać poniższe elementy:

  • imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy albo nazwa i adres siedziby (wskazane podanie kontaktu telefoniczengo)
  • określenie rodzaju działalności i rodzaju pozyskiwanych produktów pszczelich
  • określenie lokalizacji pracowni (miejsca pozyskiwania produktów pszczelich)

 

4. Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik Powiatowego Inspektoratu przeprowadza kontrolę miejsc pozyskiwania i prowadzenia sprzedaży bezpośredniej pod kątem zgodności z wymogami rozporządzenia.

Telefony kontaktowe PIW Szczecin:
Zbigniew Socha 91 43 24 104
Kinga Maliczek – Walus 507054963

Lista Powiatowych Inspektoratów Weterynarii w Zachodniopomorskim tutaj