XVIII Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie

przez | 19 października, 2012

Zapraszamy na XVIII Kkrajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie, której tematem są „Problemy i wyzwania współczesnego pszczelarstwa”. Konferencja odbędzie się w dniu 06 grudnia 2012r na Jasnej Górze w sali Ojca A. Kordeckiego. Konferencja jest bezpłatna. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne.

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w CZĘSTOCHOWIE
POLSKI ZWIĄZEK PSZCZELARSKI w WARSZAWIE
REGIONALNY ZWIĄZEK PSZCZELARZY w CZĘSTOCHOWIE

zapraszają na

XVIII KRAJOWĄ KONFERENCJĘ PSZCZELARSKĄ w CZĘSTOCHOWIE

na temat: „Problemy i wyzwania współczesnego pszczelarstwa”

w dniu 06.12.2012r

tj. w przeddzień XXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pszczelarzy na Jasną Górę

Miejsce konferencji: Jasna Góra – Sala Ojca A. Kordeckiego

Czas trwania : od godz. 14.30 – do godz.17.40

14.30 – 14.50 Otwarcie konferencji i powitanie zaproszonych gości

Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie – Ewa Nowak
Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego w Warszawie – Tadeusz Sabat

14..50 – 15..40 „Genetycznie Modyfikowane Rośliny – zagrożenie czy szansa”

prof. dr hab. Jerzy Demetraki Paleolog, Zakład Biologii Eksperymentalnej i Środowiskowej, Katedra
Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dyskusja
15.40 – 16.30 „Botaniczne pochodzenie produktów pszczelich oraz ich zaprószenie pyłkiem

genetycznie modyfikowanych roślin”

dr Dariusz Teper, Zakład Zapylania Roślin, Oddział Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach

Dyskusja
16.30 – 17.20 „ Apiterapia jej stan obecny i nadzieje na przyszłość ”

prof. dr hab. Artur Stojko, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Polska Fundacja Apiterapii

„Jan Paweł II na monetach i medalach świata – numizmatyczne wyzwanie
XXI wieku na podstawie Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie”

Krzysztof Witkowski – Dyrektor Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.
Zakończenie konferencji o godzinie 17.40
Konferencja jest bezpłatna. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne. Wszelkich informacji
udzielają organizatorzy: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, tel. 34 37 70 108

e: mail: Barbara.Czarnecka@odr.net.pl, strona internetowa http://www.czwa.odr.net.pl , Regionalny
Związek Pszczelarzy w Częstochowie, tel. 34 36 57 439 e:mail: rzpcz@interia.pl, strona internetowa
http://rzpcz.w.interia.pl,

SERDECZNIE ZAPRASZAMY