Szkolenie nt. „Intensywna gospodarka i zastosowanie nowoczesnych technologii podstawą współczesnego pszczelarstwa”

przez | 3 grudnia, 2019

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie zaprasza na szkolenie na temat „Intensywna gospodarka i zastosowanie nowoczesnych technologii  podstawą współczesnego pszczelarstwa” , któe odbędzie się w lutym 2020r. 

Ramowy program jedno-dniowego szkolenia „Intensywna gospodarka i zastosowanie nowoczesnych technologii  podstawą współczesnego pszczelarstwa” organizowany przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie w lutym 2020 roku.

Lp Temat wykładu Liczba godzin Wykładowca Godzina
1 Intensywna gospodarka w pasiece stacjonarnej 2 mgr inż. Sławomir Trzybiński 10:00-11:30
2 Intensywna gospodarka w pasiece wędrownej 2 mgr inż. Sławomir Trzybiński 11:40-13:10
3 Rasy pszczół użytkowane w pasiece stacjonarnej i wędrownej 1 mgr inż. Sławomir Trzybiński 13:15-14:00
  Obiad 14:00-14:30
4 Doskonalenie pogłowia pszczół 1 mgr inż. Sławomir Trzybiński 14:30-15:15
5 Wychów matek pszczelich  1 mgr inż. Sławomir Trzybiński 15:15-16:00
6 Zdrowotność rodzin pszczelich 1 mgr inż. Sławomir Trzybiński 16:00-16:45
  Razem ilość godzin lekcyjnych 8    

 

Data i Miejsce szkolenia:

  • 08.02.2020 r.Szczecin – Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Przyrodniczych ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin                                     
  • 09.02.2020 r. –  Radowo Małe – Stary Folwark (koło Łobza), 72-314 Radowo Małe 10                                                                       
  • 15.02.2020 r.Szczecin – Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Przyrodniczych ul. Wąska 13 , 71-415 Szczecin              
  • 16.02.2019 r.Maszewo  – Firma Szymczak Henryk Szymczak ul. Stargardzka 6B,  72-130 Maszewo       

 

Informacje i zgłoszenia:

Biuro WZP Szczecin Pl. Kilińskiego 3

tel. 739 069 800 email: pszczoly.szczecin@gmail.com 

lub u Prezesów Kół.                                                                                      

W szkoleniu mogą brać udział osoby niezrzeszone oraz nie posiadający nr wet. Muszą wtedy złożyć oświadczenie o chęci wzięcia udziału i założenia pasieki.

Termin przyjmowania chętnych – 15 stycznia 2020 r.

Wymagane dane:

  1. Imię i nazwisko
  2. Adres (dokładny) i telefon
  3. Numer weterynaryjny pasieki lub inny nr wet. dotyczący pszczół.