Stanowisko nr 37 Konwentu Marszałków Województw RP

przez | 3 grudnia, 2016

W wyniku prac Konwentu Marszałków Województw RP dnia 22 listopada 2016 roku powstało stanowisko nr 37 w sprawie głównych problemów pszczelarstwa w Polsce. Stanowisko to porusza wiele problemów dotykających nas – pszczelarzy, a głównie kwestię leczenia pszczół, sposobu dofinansowania pszczelarzy, nasadzeń i upraw czy wreszcie kwestę projektu rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresy i sposobi jej dokumentowania.

Powyższe stanowisko dodatkowo przesłane zostało przez Zarząd WZP w Szczecinie do Pani Danuty Pilarski – Przewodniczącej Zespołu ds. Sprzedaży Bezpośredniej Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

jednocześnie wspomnieć należy iż przed przyjęciem na Konwencie stanowiska 37, Marszałek Jarosław Rzepa skierował  do Pana Bogdana Ciepielewskiego, dyrektora biura Związku Województw RP „Opinię Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania”. Opinia ta jest głosem wsparcia dla pszczelarzy w kwestii nie tylko niekorzystnych zapisów wspominanego rozporządzenia, ale zwraca również uwagę na inne problemy dotyczące pszczelarstwa.

Poniżej dokumenty do pobrania: