RAMOWY PROGRAM KURSU PRZYGOTOWAWCZEGO DO UZYSKANIA TYTUŁÓW KWALIFIKACYJNYCH W ZAWODZIE PSZCZELARZ – 2011

przez | 2 czerwca, 2010

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie zawiadamia, że przyjmuje zapisy na „kurs przygotowawczy do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodzie pszczelarz” organizowany w roku 2011. W kursie mogą uczestniczyć pszczelarze zrzeszeni w Związku, jak i nie zrzeszeni.

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie zawiadamia, że przyjmuje zapisy na „kurs przygotowawczy do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodzie pszczelarz” organizowany w roku 2011.
W kursie mogą uczestniczyć pszczelarze zrzeszeni w Związku, jak i nie zrzeszeni.

Kurs organizowany jest z środków budżetu państwa i Komisji Europejskiej i jest refundowany.
Warunkiem zorganizowania kursu jest zebranie minimum 30-osobowej grupy, której obowiązkiem będzie uczestniczenie w szkoleniu do końca trwania kursu.
Organizatorem kursu jest Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie. Kandydat na kurs zobowiązany jest do wypełnienia załączonego ZGŁOSZENIA oraz zobowiązanie do ukończenia kursu. Zgłoszenia należy składać w Biurze Związku listownie lub osobiście.
Zwrot kosztów przeprowadzenia kursu następuje po jego rozliczeniu. Dlatego, na bieżące płacenie faktur Związek pobiera od uczestników kursu wadium.
Wadium to, w wysokości 900 zł,  uczestnik kursu wpłaca w trzech ratach po 300 zł do 10-go stycznia, lutego i marca na konto WZP Szczecin w BGŻ S.A. Oddział Regionalny w Szczecinie nr konta  56 20 30 00 45 11 10 00 00 00 54 80 20 z dopiskiem „kurs
Wadium zwracane jest uczestnikowi w 95 % po rozliczeniu kursu z Agencją Rynku Rolnego i wpłynięciu środków unijnych na konto WZP. 5% wpłaconego wadium WZP zatrzymuje na pokrycie kosztów organizacji kursu.
Organizator zapewnia podczas trwania kursu wyżywienie (obiad) oraz, dla potrzebujących, noclegi z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę.
Ukończenie kursu jest ułatwieniem przystąpienia do państwowego egzaminu na tytuł wykwalifikowanego pszczelarza i mistrza pszczelarza.
Terminy egzaminów państwowych zostaną podane podczas trwania kursu.

Opłatę za egzamin w wysokości : 400 zł na wykwalifikowanego pszczelarza
600 zł na mistrza pszczelarza
kandydaci wpłacają na konto WZP Szczecin w BGŻ S.A. Oddział Regionalny w Szczecinie
nr konta  56 20 30 00 45 11 10 00 00 00 54 80 20 z dopiskiem „ Komisja egzaminacyjna
Opłaty egzaminacyjne nie są refundowane.

RAMOWY PROGRAM KURSU PRZYGOTOWAWCZEGO
DO UZYSKANIA TYTUŁÓW KWALIFIKACYJNYCH W ZAWODZIE PSZCZELARZ  612[01]
zatwierdzony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie dnia  8.12.2004
organizowany przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie w ramach umowy z ARR.
Okres szkolenia od 15 stycznia do 13 marca 2011 roku

Lp

Temat wykładu

Liczba godzin

Wykładowca i miejsce wykładów

Data wykładów

1

Morfologia pszczoły miodnej

5

Zakład Pszczelnictwa

Dr inż. J. Samborski

15.01.2011

9.00-14.05

obiad 14.10-15.30

2

Anatomia i fizjologia pszczoły miodnej

15

Zakład Pszczelnictwa

dr inż. J.Samborski

dr hab. prof. nzw

B.Chuda-Mickiewicz

Dr inż. J.Samborski

15.01.2011

15.30-18.15

16.01.2010

9.00-14.05

obiad 14.10-15.30

15.30-18.15

3

Biologia rodziny pszczelej

8

Zakład Pszczelnictwa

dr hab.prof. nzw

B.Chuda-Mickiewicz

22.01.2011

9.00-14.05

obiad 14.10-15.30

15.30-16.25

 

Sprawdzian z poz.1-3

2

   

4

Struktura i życie rodziny pszczelej

8

Zakład Pszczelnictwa

dr hab. prof. nzw

B.Chuda-Mickiewicz

dr inż. J.Samborski

23.01.2011

9.00-14.05

obiad 14.10-15.30

15.30-16.25

 

Sprawdzian z poz. 4

1

   

5

Pożytki pszczele

8

Zakład Pszczelnictwa

dr J.Samborski

29.01.2011

9.00-14.05

obiad 14.10-15.30

15.30-16.25

 

Sprawdzian z poz. 5

1

   

6

Praca hodowlana

11

Zakład Pszczelnictwa

dr hab. prof. nzw

B.Chuda-Mickiewicz

Dr inż. J.Samborski

30.01.2011

9.00-14.05

obiad 14.10-15.30

15.30-19.05

7

Produkty pszczele

10

Zakład Pszczelnictwa

dr hab. prof. nzw

B.Chuda-Mickiewicz

Dr inż. J.Samborski

5.02.2011

9.00-14.05

obiad 14.10-15.30

15.30-18.15

8

Zakładanie pasieki i gospodarka pasieczna

40

Zakład Pszczelnictwa

dr hab. prof. nzw

B.Chuda-Mickiewicz

dr inż. J.Samborski

6.02.2011

9.00-14.05

obiad 14.10-15.30

15.30-18.15

12.02.2011

9.00-14.05

obiad 14.10-15.30

15.30-18.15

13.02.2011

9.00-14.05

obiad 14.10-15.30

15.30-18.15

19.0.2.2011

9.00-18.15

Obiad 14.10-15.30

20.02.2011

9.00-14.05

obiad 14.10-15.30

15.30-16.25

 

Sprawdzian z poz. 6-8

4

   

9

Ule i sprzęt pasieczny

10

Zakład Pszczelnictwa

dr inż. J.Samborski

26.02.2011

9.00-14.05

obiad 14.10-15.30

15.30-18.15

10

Budowle pasieczne

Choroby i szkodniki pszczół

15

WZDZ Szczecin

mgr inż.arch. Stefan Mikołajewski

lek. T.Wadas-Mikołajewska

27.02.2011

9.00-18.15

obiad 14.10-15.30

5.03.2011

9.00-16.15

Obiad 14.10-15.30

 

Sprawdzian z poz. 9

1

   

11

Ekonomika o organizacja produkcji pszczelarskiej

16

WZDZ Szczecin

dr J.Palusiński

6.03.2011

9.00-14.05

obiad 14.10-15.30

15.30-18.15

12.03.2011

9.00-14.05

obiad 14.10-15.30

15.30-16.35

12

Wybrane zagadnienia ustawodawstwa rolniczego i prawa pracy

7

WZDZ Szczecin

dr J.Palusiński

13.03.2011

9.00- 18.15

obiad 14.10-15.30

 

Sprawdzian z poz. 10-12

3

   
 

Razem ilość godzin lekcyjnych

165

   

Miejsce kursu pozycje:

  • 1 – 9 – Zakład Pszczelnictwa ZUT w Szczecinie ul. Judyma. Obiady w bufecie akademickim ul. Judyma od godz.14.10 do 15.30 Barbara Halik tel. 694-423-687
  • 10 -12 – sala  nr  304   Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie plac Kilińskiego 3. Obiady przywożone  od godz. 14.10 do 15.30

Możliwe zakwaterowanie : Dom Studencki ul. Chopina
Koszt miejsca w pokoju 2-osobowego 34 zł. Korzystający z noclegu dopłaca bezzwrotnie
4 zł za nocleg. ARR refunduje za 1 nocleg tylko 30 zł/osoby. Uściślenie miejsca i kosztu noclegu w chwili uruchomienia kursu.

Organizator kursu : Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie plac Kilińskiego 3
70-965 Szczecin tel. 091-450-12-01 wewn.398
Biuro czynne od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 12.00

Odpowiedzialny za kurs z ramienia WZP Szczecin – Stefan Mikołajewski tel. 606-600-084 lub 606-501-744