Obowiązująca uchwała Rady Miasta Szczecina dotycząca utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie Miasta Szczecina.

przez | 3 maja, 2017

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przepisów obowiązujących na terenie miasta Szczecina dotyczących utrzymania pszczół informujemy iż obowiązująca w tej kwestii jest Uchwała nr XXXVIII/826/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 9 kwietnia 2001 roku w sprawie zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie Miasta Szczecina.

    Paragraf 2 Uchwały mówi iż na terenie Miasta Szczecina zabrania się chowu zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem (punkt 2) przydomowego chowu drobiu, gołębi, pszczół oraz królików i szynszyli wyłącznie na działkach zabudowanych domami jednorodzinnymi wolnostojącymi.
Jednocześnie paragraf 6 pkt 3 zabrania utrzymywanie więcej niż 5 pni pszczelich.

    Paragraf 3 Uchwały mówi natomiast, że chów zwierząt powinien być usytuowany i prowadzony w taki sposób, aby nie pogarszał warunków zdrowotnych ludzi, nie stanowił dla innych istotnych uciążliwości oraz nie powodował zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

Paragraf 4 punkt 2 Uchwały precyzuje natomiast, że pnie pszczele powinny znajdować się w odległości najmniej 100m od granicy posesji zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub innym trwałym obiektem przeznaczonym na stały pobyt ludzi, położonym w najbliższym sąsiedztwie pasieki oraz co najmniej 30m od dróg publicznych.

Powyższa uchwała nie dotyczy między innymi utrzymywania pszczół na terenach pracowniczych ogrodów działkowych oraz w instytucjach, pracowniach i laboratoriach dla celów naukowych i doświadczalnych.

Podsumowując – obowiązująca Uchwała dopuszcza przydomową hodowlę pszczół na terenie Miasta Szczecina w ilości do 5 pni, która powinna być zlokalizowana w odległości co najmniej 100m od innych zamieszkałych zabudowań i 30m od dróg publicznych. Istotne jest to iż Uchwała nie dotyczy pracowniczych ogrodów działkowych.