Polityka Prywatności RODO

Zadania Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy

Dnia . Opublikowano w Organizacja

Ochrona pszczół jako integralnego składnika środowiska naturalnego.

  • Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pszczelarzy oraz ochrona godności i dobrego ich imienia.
  • Reprezentowanie i obrona interesów pszczelarzy wobec władz, instytucji, i innych organizacji oraz promowanie zawodu pszczelarza.
  • Współdziałanie z resortami organizacyjnymi, społeczno-gospodarczymi w rozwoju pszczelarstwa.
  • Współpraca z terenowymi organami władzy administracyjnej, samorządowej oraz instytucjami i innymi organizacjami w zakresie rozwoju pszczelarstwa jako integralnego składnika przyrody ożywionej.
  • Ochrona naturalnego środowiska przyrodniczego przez współpracę z jednostkami gospodarki rolnej i leśnej w celu wzbogacenia bazy poużytkowej dla pszczół i jej racjonalnego wykorzystania oraz poprzez ochronę pszczół przed chorobami i zatruciami.

    Ochrona chowu i hodowli pszczół jest bezpośrednim zabezpieczeniem podstaw naszego istnienia.