Polityka Prywatności RODO

SZKOLENIE - Kurs podstawowy dla pszczelarzy w Kamiannej

Dnia . Opublikowano w Szkolenia

Polski Związek Pszczelarski informuje: w związku krótkim terminem, jaki pozostał do szkolenia podstawowego, przygotowującego do egzaminu na tytuł pszczelarz lub mistrz pszczelarz informujemy, że takie szkolenie odbędzie się w ramach projektu WPR (z dofinansowaniem na wykłady, wyżywienie i noclegi oraz materiały szkoleniowe). Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia oraz będą mogli (jeśli spełniają odpowiednie warunki) przystąpić do egzaminu.

Kurs Przygotowawczy - Zmiana w płatności - WAŻNE

Dnia . Opublikowano w Szkolenia

Ważna informacja dla uczestników kursu "Przygotowawczego do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodzie pszczelarz  612[01]"
Nastąpiła zmiana rozliczenia dofinansowania kursu "Przygotowawczego do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodzie pszczelarz  612[01]" przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co wpłynęło na zmianę kwoty podatku VAT jaką pokrywają uczestnicy kursu.

SZKOLENIE - PAKIETY-ODKŁADY

Dnia . Opublikowano w Szkolenia

Polski Związek Pszczelarski informuje: w związku z dużym zainteresowaniem pszczelarzy szkoleniem na odkłady i pakiety informujemy, że odbędzie się szkolenie na temat tworzenia pakietów i odkładów dla osób, które jeszcze nie brały udziału w takim szkoleniu. Będzie ono szkoleniem pełnopłatnym (bez refundacji). Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia. 
Miejsce szkolenia: Dom Pszczelarza PZP w Kamiannej.

 

Życie miodem słodzone w aspekcie tworzenia grup producentów rolnych w województwie zachodniopomorskim

Dnia . Opublikowano w Szkolenia

Wydział Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie organizuje seminarium na temat: „Życie miodem słodzone w aspekcie tworzenia grup producentów rolnych w województwie zachodniopomorskim”, które odbędzie się w dniu: 24 sierpnia 2011 roku w Urzędzie Miejskim w Czaplinku Rynek 6, Sala Narad Nr 5- I piętro od godz. 10:00- 14:00. Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o zgłoszenie się do biura Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Szczecinie do dnia 10 sierpnia 2011r.

Zawiadomienie o egzmaminie przed PKE na wykwalifikowanego pszczelarza i mistrza pszczelarza

Dnia . Opublikowano w Szkolenia

30 września 2011 roku o godzinie 10.00 odbędzie się posiedzenie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla zawodu pszczelarz dla przeprowadzenia egzaminów na wykwalifikowanego pszczelarza i mistrza pszczelarza.
Termin składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminów w biurze Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Szczecinie pl. Kilińskiego 3  70-965 Szczecin wraz z wymaganymi dokumentami do 15 sierpnia 2011.
Odpowiednie druki wniosków do pobrania na stronie WZP Szczecin tutaj.

Kurs przygotowawczy do egzaminów na tytuł wykwalifikowanego pszczelarza i mistrza pszczelarza - 2011.

Dnia . Opublikowano w Szkolenia

Dobiegł końca organizowany przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie kurs przygotowawczy do egzaminów na tytuł wykwalifikowanego pszczelarza oraz mistrza pszczelarza. Podobnie jak w ubiegłych latach kursanci - pszczelarze, zdobywali wiedzę pod okiem wykwalifikowanej kadry wykładowców.

Termin egzaminów na kwalifikowanego pszczelarza to 2 kwietnia 2011 godz. 9.00 Katedra Zoologii i Pszczelnictwa ul. Judyma. Egzamin pisemny i praktyczny.
Termin składania dokumentów do dnia 25 marca 2011 w biurze WZP Szczecin

9 i 10 kwietnia 2011 odbędą się egzaminy na tytuł mistrza pszczelarza w Katedrze Zoologii i Pszczelnictwa ul. Judyma.
Termin składania dokumentów do 5 kwietnia 2011.

Szkolenie pakiety-odkłady w Kamiannej

Dnia . Opublikowano w Szkolenia

Polski Związek Pszczelarski informuje: w związku z dużym zainteresowaniem pszczelarzy szkoleniem na odkłady i pakiety informujemy, że odbędzie się szkolenie na temat tworzenia pakietów i odkładów dla osób, które jeszcze nie brały udziału w takim szkoleniu.