Polityka Prywatności RODO

KOLONIE EKOLOGICZNE LATO – 2010

Dnia . Opublikowano w Aktualności

Zapraszamy po raz piąty na letnie, edukacyjne kolonie, gdzie jak zwykle będziemy proponować dzieciom udział w zajęciach z dziedziny pszczelarstwa ale nie tylko, poszerzymy program o zajęcia z dziedziny biologicznej i ekologicznej.
Wiedząc o tym, że głównym zadaniem pszczoły jest zapylanie pragniemy szerzyć tę wiedzę również wśród dzieci i młodzieży, których rodzice bądź dziadkowie nie są pszczelarzami, ale wykazują chęć poznania życia pszczół i zdobycia wiedzy jak ważna jest rola pszczoły w ekosystemie.

Terminy egzaminów na wykwalifikowanego pszczelarza i mistrza pszczelarza

Dnia . Opublikowano w Aktualności

Zawiadamiamy, że posiedzenie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla zawodu pszczelarz odbędą się:

  • w dniu 20 marca 2010 roku o godzinie 9:00 dla przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnych ustnego i praktycznego na wykwalifikowanego pszczelarza;
  • w dniu 10 kwietnia 2010 roku o godzinie 9:00 dla przeprowadzenia egzaminów pisemnego i ustnego na tytuł mistrza pszczelarza oraz wstępnie w dniu 11 kwietnia 2010 roku o godzinie 9:00 dla przeprowadzenia egzaminu praktycznego na tytuł mistrza pszczelarza.

Termin egzaminu praktycznego na tytuł mistrza pszczelarza uzależniony jest od warunków atmosferycznych i możne ulec zmianie.

Pismo Prezesa PZP w sprawie Pszczelarza Polskiego

Dnia . Opublikowano w Aktualności

Koleżanki i Koledzy,
W nawiązaniu do informacji zamieszczonej w „Pszczelarzu Polskim” nr 11/2009 str. 4 pt. „Moja spowiedź”, dyskusji podczas posiedzenia Rady Związku oraz rozmów Zarządu PZP z Redaktorem Naczelnym Ks. Eugeniuszem Marciniakiem oraz wydawcą PP – Fundacją „Humana Divinis” Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego postanowił na posiedzeniu w dniu 21.01.br. rozwiązać umowę dzierżawy tytułu „Pszczelarz Polski” z dniem 31.01.2010 r. Termin wypowiedzenia mija z dniem 30 kwietnia 2010 r. W terminie wypowiedzenia obecny wydawca „Pszczelarza Polskiego” powinien porozumieć się z nowym wydawcą, którym będzie Biznes-Press Sp. z o.o. Warszawa, ul.Świętokrzyska 20.

Na ratunek pszczołom małopolskim

Dnia . Opublikowano w Aktualności

W Małopolsce drastycznie spada liczba pszczół miodnych. Jeśli sytuacja nie zmieni się, zmniejszą się plony między innymi rzepaku.
Urząd Marszałkowski w przyszłorocznym budżecie zaplanował 50 tys. zł na powstanie Programu Rozwoju Pszczelarstwa, Sadownictwa i Warzywnictwa w Małopolsce.
- Dokument ma pomóc zwłaszcza pszczelarzom w staraniu o środki na rozwój i kontynuowanie działalności - deklaruje Andrzej Masny, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geologii Urzędu Marszałkowskiego. - Chcemy wskazać możliwości promowania produktów. Jednym z takich rozwiązań może być np. powstanie szlaku miodnego. Zależy nam, żeby nie był to tylko kolejny dokument, ale realna wizja zmian.

Uwag i propozycje tematyki obrad Rady PZP

Dnia . Opublikowano w Aktualności

Działając z upoważnienia Przewodniczącego Rady Związku Kol. Józefa Kołaczka zwracam się z uprzejmą prośbą o przesyłanie na adres PZP uwag i propozycji zmian w statucie. Proszę również o przesyłanie uwag i propozycji tematyki obrad Rady..