Polityka Prywatności RODO

Strona główna

Informacja Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla zawodu pszczelarz przy Katedrze Zoologii i Pszczelnictwa ZUT w Szczecinie

Dnia .

Państwowa Komisja Egzaminacyjna dla zawodu pszczelarz przy Katedrze Zoologii i Pszczelnictwa ZUT w Szczecinie informuje, że na mocy art. 12 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o systemie oświaty (Dz. U. nr 205 poz 1206) Państwowe Komisje Egzaminacyjne powołane przez Kuratorów Oświaty kończą swoją działalność z dniem 31 grudnia 2012 roku. Obowiązki likwidowanych PKE przejmują Okręgowe Komisję Egzaminacyjne. Dla naszego rejonu jest to Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu (ul Gronowa 22, 61-655 Poznań, www.oke.poznan.pl)
Państwowa Komisja Egzaminacyjna dla zawodu pszczelarz przy Katedrze Zoologii i Pszczelnictwa ZUT w Szczecinie działa jeszcze do  31 grudnia 2012 i jeżeli znajdą się kandydaci, może przeprowadzić sesję egzaminacyjną w zawodzie pszczelarz.
Wnioski o dopuszczenie do egzaminu wraz z odpowiednimi dokumentami należy składać do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Szczecinie, Pl. Kilińskiego 3 do dnia 10 października 2012 roku. O terminie egzaminów zainteresowani zostaną powiadomieni indywidualnie.

Święto Miodu w ramach IV Jarmarku Jakubowego w Szczecinie

Dnia .

W dniu 22 lipca 2012 roku (niedziela - zainteresowanych przepraszamy za zmianę daty) -  w ramach IV Jarmarku Jakubowego odbędzie się Święto Miodu. W programie obchodu naszego święta odbędą się pokazy miodobrania, wygłoszona zostanie prelekcja na temat "Znaczenie pszczół w środowisku naturalny". Dla najmłodszych uczestników Święta Miodu zorganizowane zostaną konkursy o tematyce pszczelarskiej. W trakcie jarmarku zachęcamy do odwiedzania stoisk promujących miody zachodniopomorskie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Więcej na temat IV Jarmarku Jakubowego na stronie http://jarmark.jakubowy.pl

Podsumowanie kursu przygotowawczego do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodzie pszczelarz - 2012

Dnia .

Zakończył się tegoroczny kurs przygotowawczy do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodzie pszczelarz.

Podobnie jak w ubiegłych latach, Kurs cieszył się dużym zainteresowaniem. W tym roku uczestniczyło w nim 34 pszczelarzy zrzeszonych w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Szczecinie oraz 17 osób zrzeszonych w innych Wojewódzkich Związkach Pszczelarzy. Na Kursie znalazły się także osoby nigdzie niezrzeszone.

Wojewódzkie Dni Pszczelarza Płoty 2012

Dnia .

Już 2 czerwca 2012 roku w miejscowości Płoty zapraszamy na Wojewódzkie Dni Pszczelarza, które odbędą się w ramach imprezy ekologicznej EKO-MIX Płoty 2012. "Pszczoła w środowisku naturalnym i życiu człowieka" to hasło, które towarzyszy tegorocznemu festiwalowi. Dla odwiedzający organizatorzy zapewniają szereg konkursów oraz ciekawych wykładów tematycznych związanych z pszczelarstwem.

Sadzonki drzew - Klon Jawor i Lipa Drobnolistna

Dnia .

Wojewódzki Związek Pszczelarzy informuje iż jest możliwość zakupu za pośrednictwem biura WZP sadzonek drzew - Klon Jawor oraz Lipa Drobnolistna. Sadzonki wielkości 1-1,5m, cena za sadzonkę - 1zł. Na zgłoszenia zainteresowanych czekamy 2 tygodnie tj do 17.04.2012. Kontakt z biurem WZP: tel: 91 45 01 201 wew. 398. Odbiór sadzonek w Starej Dąbrowie. Szczegóły w biurze WZP.

Zmiana godzin pracy biura WZP w Szczecinie

Dnia .

Informujemy, że zmieniły się godziny pracy biura Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Szczecinie. Biuro WZP pracuje w godzinach od 9:00 - 13:00 od poniedziałku do piątku. Zapraszamy

Nowa kadencja władz WZP - Walny Zjazd Delegatów 2012

Dnia .

W dniu 10 marca 2012 odbył się Walny Zjazd Delegatów Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy, w którym uczestniczyło 38 delegatów. Zgodnie ze statutem WZP Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd WZP, co 4 ( cztery) lata w celach określonych §21 statutu.