• Aktualności

Polityka Prywatności RODO

Strona główna

Sadzonki drzew - Klon Jawor i Lipa Drobnolistna

Dnia .

Wojewódzki Związek Pszczelarzy informuje iż jest możliwość zakupu za pośrednictwem biura WZP sadzonek drzew - Klon Jawor oraz Lipa Drobnolistna. Sadzonki wielkości 1-1,5m, cena za sadzonkę - 1zł. Na zgłoszenia zainteresowanych czekamy 2 tygodnie tj do 17.04.2012. Kontakt z biurem WZP: tel: 91 45 01 201 wew. 398. Odbiór sadzonek w Starej Dąbrowie. Szczegóły w biurze WZP.

Nowa kadencja władz WZP - Walny Zjazd Delegatów 2012

Dnia .

W dniu 10 marca 2012 odbył się Walny Zjazd Delegatów Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy, w którym uczestniczyło 38 delegatów. Zgodnie ze statutem WZP Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd WZP, co 4 ( cztery) lata w celach określonych §21 statutu.

Zmiana godzin pracy biura WZP w Szczecinie

Dnia .

Informujemy, że zmieniły się godziny pracy biura Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Szczecinie. Biuro WZP pracuje w godzinach od 9:00 - 13:00 od poniedziałku do piątku. Zapraszamy

Badania dotyczące występowania nosemozy w Polsce

Dnia .

Biuro WZP w Szczecinie informuje, że na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu są prowadzane badania dotyczące występowania nosemozy w Polsce, z uwzględnieniem rozróżnienia gatunkowego Nosema apis i Nosema ceranae. Planowane jest porównanie występowania przypadków nosemozy w województwach leżących na północy i południu Polski.

SZKOLENIE - PAKIETY-ODKŁADY

Dnia .

Polski Związek Pszczelarski informuje: w związku z dużym zainteresowaniem pszczelarzy szkoleniem na odkłady i pakiety informujemy, że odbędzie się szkolenie na temat tworzenia pakietów i odkładów dla osób, które jeszcze nie brały udziału w takim szkoleniu. Będzie ono szkoleniem pełnopłatnym (bez refundacji). Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia. 
Miejsce szkolenia: Dom Pszczelarza PZP w Kamiannej.