Historia miasta i Koła Pszczelarzy w Kamieniu Pomorskim

przez | 2 sierpnia, 2009

Kamień Pomorski należy do najstarszych miast na Pomorzu Zachodnim. Pierwsze ślady osadnictwa pochodzą z czasów starożytnych o czym świadczą wykopaliska na terenie miasta, Chrząstowa, Greckiej Kępy i innych miejscowości. W IX wieku na terenie obecnego miasta był gród książęcy a w X wieku, obok grodu, istniało podgrodzie. W 1175 roku,po zniszczeniu Wolina przez Duńczyków do Kamienia przeniesiono stolicę biskupią. W 1274 roku książę Barmin I nadaje miastu prawa miejskie. W  XIV  wieku  miasto   zostało  obwarowane  murami   obronnymi  z  ośmioma  wieżami obronnymi a od strony wschodniej również fosami. Najwspanialszym  pomnikiem  historii,   a  zarazem  największym  obiektem  zabytkowym,
jest katedra kamieńska,którą ufundował książę Kazimierz I. Kamień węgielny pod jej budowę położono 15 sierpnia 1176 roku. Świątynię wzniesiono
na miejscu kościółka misyjnego z 1124 roku wzniesionego w czasie chrystianizacji Pomorza przez Ottona z Bambergu.W podziemiach katedry zostali pochowani książęta pomorscy i biskupi kamieńscy. Od 1669 roku katedra posiada przepiękne organy,na których od 1964 roku rozbrzmiewa
muzyka na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej.  Katedra kamieńska, jako jedyna w kraju, posiada przepiękny wirydarz. Z innych zabytków Kamienia Pomorskiego należy wymienić : kościół św. Mikołaja, kościół Najświętszej Marii Panny, ratusz miejski, dwór kurii biskupiej, bramę Wolińską, mury obronne i nieliczne, zachowane z pożogi wojennej, kamieniczki na starym mieście. W czasie działań wojennych stare miasto zostało prawie całkowicie zniszczone. Kamień Pomorski został wyzwolony 6 marca 1945 roku.
Pierwszymi osadnikami, po zakończeniu działań wojennych, zostali zdemobilizowani żołnierze Wojska Polskiego.
Pod koniec   1945 roku na teren powiatu kamieńskiego zaczęły przychodzić transporty z przesiedlanymi mieszkańcami kresów wschodnich, którzy zostali rozlokowani w Kamieniu Pomorskim, gminach Trzebieszewo, Jarszewo, Chomino, Świerzno, Gostyń, Górki. Część przesiedleńców, którzy posiadali pasieki na terenach kresów wschodnich, zagospodarowywali zdewastowane w czasie działań wojennych pasieki.
Pierwsze większe pasieki, jakie powstały na terenie powiatu kamieńskiego, należały do Andrzeja Kisielewicza, Henryka Kołodziejczyka z Kamienia Pomorskiego, Stefana Bobrowskiego i Michała Szymańskiego z Chrząstowa, Jana Ciocha ze Strzeżewa,Wiktora Szymańskiego z Borucina,Walentego Zdanowicza ze Świerzna, Jana Turowskiego z Gostyńca, Natalii Banuch z Gostynia, Stanisława Kaweckiego z Ciesławia, Adama Mendochy z Niemicy oraz wielu innych osadników,którzy posiadali po kilka rodzin pszczelich zasiedlonych w kuszkach, dłubankach, prowizorycznych skrzyniach i tp.
Pierwsza działalność pszczelarzy polegała na produkcji miodu i wosku na potrzeby własnej rodziny a ewentualne nadwyżki przeznaczano na handel wymienny z sąsiadami lub sprzedawano na wtorkowych targach w Kamieniu Pomorskim.
W tych pierwszych latach powojennych obserwowano wzajemną pomoc w zasiedlaniu wyko­nanych we własnym zakresie uli,wykonywaniu węży za pomocą betonowych pras, które wyko­nywali sami pszczelarze.
W latach sześćdziesiątych na terenie powiatu powołano przy Państwowych Gospodarstwach Rolnych Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych i SKR pasieki zawodowe. Ze względu na pono­szone straty powyższe instytucje zrezygnowały z prowadzenia pasiek, a sprzęt i pszczoły zostały rozsprzedane lub zmarnowane. Większość tych pasiek zostało wyprowadzone poza teren województwa szczecińskiego.
Według zachowanego wykazu z roku 1960 Koło Pszczelarzy w Kamieniu Pomorskim liczyło 75 członków. Największe pasieki posiadali: Andrzej Kisielewicz z Kamienia Pomorskiego, Henryk Kołodziejczyk z Kamienia Pomorskiego,Witold Siućko z Jarszewa, Józef Książek z Górek, Czesław Wróblewski z Gostynia, Jan Turowski z Gostyńca, Adam Mendocha z Niemicy, Michał Guga z Mechowa.
Po zlikwidowaniu powiatu,na terenie naszej gminy zostało powołane Gminne Koło Pszczelarzy. Prezesem Koła został wybrany śp. Henryk Kołodziejczyk. W skład Zarządu weszli: sekretarz śp. Czesław Roszelak a skarbnikiem wybrano śp. Henryka Rogowskiego. j Od 1982 roku Prezesem Koła jest Marian Panek.
W skład Zarządu wchodzą : sekretarz – Czesław Szymański, skarbnik – Leszek Książek. j Obecnie Miejsko-Gminne Koło Pszczelarzy w Kamieniu Pomorskim liczy 24 członków Iz następujących gmin: Kamień Pomorski, Cerkwica, Gryfice, Rewal, Wolin, Dziwnów, Świerzno.

{gallery}Pasieki/kamien_pom/kp_KamPom{/gallery}
Pszczelarze Miejsko-Gminnego Koła Pszczelarzy w Kamieniu Pomorskim przed katedrą po Mszy Św.Dożynkowej w dniu 15 sierpnia 1999 roku z gośćmi z WZP Szczecin
 • Banuch Natalia i Władysław
 • Białasik Ryszard
 • Boniecki Kazimierz
 • Brugier Stanisław
 • Horyń Jan
 • Kołodziej Stanisław
 • Kruczek Jan
 • Książek Leszek
 • Kurkiewicz Władysław
 • Lach Antoni
 • Leśniak Ludwik
 • Panek Marian
 • Popowski Eugeniusz
 • Prędczyński Mieczysław
 • Różewicz Jan
 • Sudnik Alfons
 • Szumiato Zbigniew
 • Szymański Czesław
 • Ukraiński Tadeusz
 • Trzebotar Bazyli
 • Wilk Adam
 • Wirszyc Mikołaj
 • Wiśniewski Dominik
 • Wójtowicz Bolesław

Ogromną zasługą w pracy Zarządu Koła było zorganizowanie szkolenia podstawowego dla wszystkich pszczelarzy Koła. Zorganizowano również kurs na mistrza pszczelarza. Członkowie Koła brali udział w szkoleniach organizowanych przez Akademię Rolniczą w Szczecinie i Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Baszkowicach. Od szeregu lat Koło organizuje 15 sierpnia Dożynki Pszczelarskie, które odbyły się już w Świerznie,Jarszewie,Głębicach,Kamieniu Pomorskim.Impreza ta jest szeroko rozpropagowana na terenie naszego województwa. W imprezach tych uczestniczyli członkowie Zarządu WZP w Szczecinie,Polskiego Związku Pszczelarskiego oraz prezesi zaprzyjaźnionych Kół.
Od trzech lat 15 sierpnia w wirydarzy katedry kamieńskiej Koło organizuje wystawę pszczelarską. Wystawę tę chętnie zwiedzają i wysoko oceniają turyści nie tylko z Polski, ale również z Szwecji i Niemiec.